Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chodzi m.in. o przywrócenie sędziów przeniesionych w stan spoczynku.

"Z uwagi na wagę tego dokumentu, wymaga on dogłębnej analizy. Po jej zakończeniu Kancelaria Prezydenta RP odniesie się do jego treści. Przy czym wszelkie decyzje dotyczące dalszego postępowania ze strony rządu RP będą także podejmowane dopiero po zapoznaniu się i przeanalizowaniu postanowienia" - oświadczył Mucha.

Zgodnie z postanowieniem TSUE, Polska ma też powstrzymać się od wszelkich środków mających na celu powołanie nowego pierwszego prezesa oraz mających na celu wskazanie osoby, której powierzone miałoby być kierowanie wspomnianą instytucją w miejsce pierwszego prezesa do czasu powołania nowego prezesa. Polska ma także - zgodnie z decyzją TSUE - co miesiąc raportować, w jaki sposób wykonuje to postanowienie.

Premier Mateusz Morawiecki pytany na piątkowej konferencji prasowej, czy Polska otrzymała już decyzję TSUE ws. środków tymczasowych, przyznał, że "w ostatnich godzinach przyszło zawiadomienie ze strony Trybunału Sprawiedliwości". "Na pewno po dokładnym przeanalizowaniu ustosunkujemy się co do tego" - dodał Morawiecki.

Z kolei w komunikacie MSZ zamieszczonym m.in. na Twitterze podkreślono, że "postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski".

"Nie jest ono ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które zostanie wydane dopiero po zapoznaniu się przez Trybunał z odpowiedzią PL na wniosek KE" - zaznaczył resort spraw zagranicznych. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska, Marcin Jabłoński