KNF czeka na decyzję banku ws. restrukturyzacji SKOK Jaworzno do 5 listopada


Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczyła termin do 5 listopada 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez bank zainteresowany udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno), podała Komisja.
"W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2018 r. dotyczącego restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno w trybie art. 74c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF wpłynęło zgłoszenie od kolejnego banku krajowego zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie z powyższym zgłoszeniem, bank ten zwrócił się o przedłużenie terminu na podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno, podano także.
"Mając na uwadze ekonomikę postępowania w kontekście bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach w Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno oraz transparentność tego procesu, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 5 listopada 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez zainteresowany bank w przedmiotowej sprawie" - czytamy dalej.
W lipcu KNF, w odpowiedzi na ogłoszenia dotyczące restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast, otrzymała zgłoszenia od banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji tych kas. Jednocześnie KNF wyznaczyła termin ostatecznego zajęcia stanowiska przez zainteresowane banki na 13 października 2018 r.
Z kolei 19 września Bank Pocztowy złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad SKOK Jaworzno, jak podał Urząd.
(ISBnews)