Reklama

W czwartek w Świlczy k. Rzeszowa wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla tegorocznych laureatów konkursu podczas konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu na Podkarpaciu.

Jak podkreślił dyrektor WUP Tomasz Czop, głównym celem konkursu jest wyłonienie pracodawców angażujących się w przygotowanie przyszłych kadr w swojej branży już na etapie kształcenia. „Pracodawcy nagradzani w naszym konkursie wyróżniają się na tle innych również w zakresie wspierania szkół zawodowych na Podkarpaciu” – dodał.

W tym roku do konkursu organizowanego przez rzeszowski WUP zgłoszono 19 firm.

Jak powiedział Czop, wszystkie zgłoszone firmy mocno angażują się we współpracę ze szkołami i mogą pochwalić się szeroką działalnością. „Od organizacji staży i praktyk, stypendiów i nagród dla zdolnych uczniów, poprzez przekazywanie bezpłatnie sprzętu i oprogramowania po włączanie się w prowadzenie zajęć dla młodzieży, egzaminów, tworzenie klas patronackich lub doszkalanie nauczycieli przedmiotów zawodowych” - zauważył.

Czop podkreślił, że bardzo często wartość udzielanego wsparcia wielokrotnie przekracza możliwości finansowe szkół.

„Na Podkarpaciu mamy przypadki, w których współpraca szkoły i pracodawcy liczy ponad dwadzieścia lat. Nasz konkurs pokazuje dobre praktyki i promuje społecznie odpowiedzialnych pracodawców, ale także szkoły dbające o kontakt z przyszłym środowiskiem pracy swoich wychowanków. Efekty tych działań są widoczne na podkarpackim rynku pracy” – zaznaczył.

W tym roku w konkursie nagrodzone zostały cztery firmy, w tym Sokołów oddział w Jarosławiu. Spółka została zgłoszona przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu za m.in. wsparcie w kwocie 32 tys. zł na remont i wyposażenie klasopracowni technologii żywności.

Inną nagrodzoną firmą jest SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski, która współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Zespołem Szkół Technicznych w Strzyżowie i Politechniką Rzeszowską. Firma m.in. uruchomiła program stypendialny dla najlepszych uczniów.

W konkursie nagrodzona została również spółka AKPIL, która współpracuje z Rzemieślniczą Branżową Szkołą I Stopnia w Pilźnie. Uznanie zyskała m.in. za zatrudnienie 40 absolwentów.

Tegorocznym laureatem konkursu Biznes Klasa został także F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława Juźko z Lubaczowa. Zgłoszenie nadesłał Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie uzasadniając m.in. tym, że współpraca z Juźko trwa 21 lat i w tym czasie wykształciła ona 40 fryzjerów.

W poprzednim roku zwycięzcami konkursu była m.in. rzeszowska cukiernia Orłowski&Rak, która od ponad 20 laty współpracuje z Zespołem Szkół Spożywczych w stolicy Podkarpacia. Laureatem konkursu w 2017 r. została również Huta Stalowa Wola, zgłoszona przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli za m.in. współpracę w zakresie tworzenia programów nauczania oraz przekazanie na cele szkoleniowe sprzętu, maszyn i narzędzi. (PAP)

autor: Wojciech Huk