W Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji rozpoczął się w czwartek dwudniowy szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Tematami rozmów będą m.in. wyzwania stojące przed Europą, odpowiedzialna polityka społeczna oraz postęp technologiczny.

Obok prezydenta Andrzeja Dudy w szczycie uczestniczą prezydenci: Węgier - Janos Ader, Czech - Milosz Zeman oraz Słowacji - Andrej Kiska. Przywódcy wezmą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych tematyce współczesnych wyzwań stojących przed Europą, postępowi technologicznemu oraz odpowiedzialnej polityce społecznej wspierającej grupy społecznie wrażliwe, m.in. osoby starsze. Rozmowy będą też dotyczyły problemów wspólnoty romskiej.

Na czwartek zaplanowano dwie sesje plenarne prezydentów państw V4; trzecia sesja plenarna odbędzie się w piątek. Tego dnia zaplanowano także wspólną konferencję prasową przywódców Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji.

Reklama

"Pan prezydent Andrzej Duda w panelach dyskusyjnych będzie zwracał uwagę m.in. na rosnący potencjał gospodarczy i polityczny Europy Środkowej. Współpraca regionalna jest bowiem obecnie ważnym ogniwem działań prowadzących do budowania jedności i solidarności całej UE" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak zauważył, Polska, Słowacja, Czechy i Węgry są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Unii.

Reklama

"Polska i nasz region mają do zaproponowania Europie wiele efektywnych rozwiązań w tym obszarze. Potrafimy łączyć politykę rozwoju gospodarczego z realizowaniem społecznych obowiązków państwa. Takie programy jak 500+ skutecznie wspierają spójność społeczną, a inicjatywy takie jak Trójmorze działają na rzecz spójności infrastrukturalnej całej Unii. Jesteśmy w Europie przykładem polityki odpowiedzialnej, troszczącej się o bezpieczeństwo obywateli i realizującej ich oczekiwania" - ocenił Szczerski.

Zapowiedział, że podczas szczytu prezydenci będą omawiali plany polityczne w obszarze polityki gospodarczej i społecznej na najbliższe lata.

Zdaniem Szczerskiego Europa znajduje się obecnie w szczególnym punkcie rozwoju. Decydują o tym - jak mówił - m.in. zbliżający się termin Brexitu oraz negocjacje nad przyszłym budżetem UE. "Prezydenci omówią stanowiska m.in. w zakresie polityki budżetowej i energetycznej UE. Prezydent Duda zwróci uwagę także na kwestie związane z tożsamością Europy i jej potencjalnym wpływem na przyszłość całego projektu europejskiego. Tematyka ta znajdzie się w centrum prezydenckich rozmów na Słowacji" — podkreślił minister.

Ponadto, jak poinformował Szczerski, prezydent będzie rozmawiał o najważniejszych sposobach prowadzenia odpowiedzialnej polityki społecznej, która uwzględnia rozwój technologiczny i związane z nim zmiany na rynku pracy. "Musimy być świadomi potencjału, ale i konsekwencji społecznych wynikających z rosnącej innowacyjności gospodarek i potrzeby konkurencyjności. Odpowiedzią polityków powinno tu być m.in. poprawianie poziomu funkcjonowania instytucji państwowych i rozwój kompetencji poprzez efektywny system edukacji" – dodał minister.

Poprzedni szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej odbył się rok temu na Węgrzech. Przywódcy opowiedzieli się wówczas za szybszą integracją krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 roku. V4 stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku sprawuje ją Słowacja.