Zdaniem przewodniczącej nowoczesny samorząd oparty jest na czterech wartościach, filarach. Pierwszy z nich to "miasto kobiet", czyli samorząd, który rozwiązuje problemy kobiet. Drugim filarem jest miasto przyjazne dziecku i to wszystko, co się wiąże z opieką nad nim. Trzeci filar to miasto przyjazne seniorom, a czwarty - świeckie miasto, świecki samorząd.

Według niej te wszystkie wartości są bardzo ważne i dlatego każdy kandydat ugrupowania na radnego w całej Polsce musi mieć jasne stanowisko w tej sprawie.

Zdaniem obecnych na konferencji prasowej kandydatów Nowoczesnej na radnych w łódzkiej radzie miejskiej samorząd przyjazny dzieciom i młodzieży to przede wszystkim przyjazna i bezpieczna szkoła, która gwarantuje też równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci i młodzieży, stawia na rozwój fizyczny. To szkoła z darmowymi posiłkami, pozwalająca rozwijać pasje uczniów.

Kandydaci podkreślali, że nowoczesny samorząd zapewnia równe szanse kobietom i mężczyznom w realizacji ich potrzeb - zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. W spółkach miejskich zrównuje pensje na tych samych stanowiskach; stawia nacisk na ochronę zdrowia, m.in. poprzez bezproblemowy dostęp do opieki ginekologicznej; to samorząd, który finansuje m.in. procedury in vitro.

Politycy Nowoczesnej zdają sobie sprawę, że największe emocje budzi filar dotyczący świeckiego samorządu. Jednak - jak mówią - należy zrobić całkowity audyt tego, co kościół otrzymał od samorządu. Powinno m.in. powołać się wojewódzki zespół ds. pomocy ofiarom pedofilii ze strony duchownych, a wydarzenia miejskie powinny odbywać się bez udziału przedstawicieli kościołów.

Odnosząc się do polityki senioralnej kandydaci Nowoczesnej podkreślali, że nowoczesny samorząd to m.in. rozszerzenie dostępu osób starszych do rehabilitacji i dziennej pomocy społecznej; to także walka z samotnością przy wykorzystaniu placówek kulturalnych.

Kończąc spotkanie z mediami liderka Nowoczesnej zaapelowała przede wszystkim do kobiet, aby poszły do urn 21 października. Jak mówiła, głosy kobiet mogą mieć olbrzymi wpływ na wynik. Jak przekonywała, wynik wyborów samorządowych będzie wskazówką na przyszłość, na kolejne wybory. Będzie też okazją do pokazania rządzącym żółtej kartki. (PAP)

autor: Jacek Walczak