Prezydent podpisał w czwartek ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż tuczników z obszarów objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Jest to nowelizacja ustawy, uchwalona przez Sejm 13 września br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowela zakłada wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 2016 roku – obok dotychczas wskazanych tam produktów mięsnych – objęte będzie również mięso pochodzące od zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych ze świń z terenów z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF nie stosuje się Prawa zamówień publicznych. Ustawa przewiduje, że przepis o niestosowaniu będzie dotyczył zatem także mięsa z takich świń - pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne.

Ustawodawca zobowiązał jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych (np. wojsko), do udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych w rozumieniu nowelizowanej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska