Jak wynika z badania CBOS, aż 46 proc. opiekunów nie wie, z kim ich podopieczni zawierają znajomości przez internet. CBOS wskazuje również, że dzieci i młodzież spędzają przed komputerem średnio 18 godzin tygodniowo, a 57 proc. badanych uważa, że to zbyt dużo czasu.

Z badania CBOS "Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów" wynika, że dzieci i młodzież od 6 do 19 lat spędza przed komputerem średnio 18 godzin tygodniowo. Najwięcej czasu spędzają nastolatki w wieku 16-19 lat - aż 28 godzin. Nieco mniej, bo 21 godzin wynosi czas poświęcony ekranowi wśród 13-, 15-latków, a dzieci w wieku od 6 do 12 lat spędzają w ten sposób średnio 14 godzin. Łączna ilość godzin wzrosła o trzy godziny w stosunku do poprzedniego badania tego zjawiska w 2015 roku.

Ponad połowa respondentów - 57 proc. uważa, że dzieci lub wnuki mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym spędzają zbyt dużo czasu w internecie. W ciągu minionych 10 lat znacznie wzrosła liczba opiekunów, podzielających taką opinię - od 2008 roku aż o 18 proc. Jak wynika z badania, "zbyt dużo czasu" według opiekunów, to ponad 25 godzin w tygodniu, przy czym przekonanie o nadużywaniu internetu najczęściej dotyczy dzieci w wieku 13–15 lat (77 proc. odpowiedzi). 46 proc. deklaruje natomiast, że dzieci w przedziale wiekowym 6–12 lat spędzają odpowiednią ilość czasu w internecie.

Reklama

74 proc. badanych deklaruje ograniczanie dzieciom czasu spędzonego w internecie, przy czym 55 proc. deklaruje ograniczanie najstarszej grupie wiekowej (16-19 lat), a 86 proc. najmłodszej (6-12 lat). Tu też można zauważyć wzrost w stosunku do badania z 2015 roku, gdy deklarację taką składało 9 proc. badanych mniej.

Dobrą orientację w tym, do jakich celów dzieci i młodzież używa internetu deklaruje 93 proc. badanych, a ponad 90 proc. przywiązuje do tego uwagę. Jednak opiekunowie młodzieży powyżej 15 roku życia wiedzą na ten temat mniej - 13 proc. badanych wyraża brak zainteresowania czynnościami ich podopiecznych w sieci.

Reklama

62 proc. badanych uważa, że ich podopieczni nie zawierają przez internet nowych znajomości, choć w stosunku do 2015 roku o 3 proc. (z 11 do 14 proc.) wzrosła ilość tych, którzy nie interesują się tym tematem. 40 proc. opiekunów osób w wieku 13-15 lat deklaruje przekonanie, że ich podopieczni zawierają takie znajomości, natomiast ponad połowa respondentów (55 proc.) uważa, że wie, kim są internetowi znajomi podopiecznych. Takiej wiedzy natomiast nie posiada 46 proc. pytanych i jest to o 5 proc. więcej niż przed trzema laty.

68 proc. badanych twierdzi, że ich dzieci lub wnuki po poznaniu nowej osoby w sieci utrzymują z nią kontakt tylko za pośrednictwem internetu - w poprzednim badaniu taką odpowiedź deklarowało 11 proc. więcej badanych. Od ostatniego pomiaru z 19 proc. do 21 proc. wzrósł odsetek dorosłych deklarujących, że doszło do spotkania ich podopiecznych z osobą poznaną w internecie, natomiast znacząco przybyło tych, którzy nie potrafią stwierdzić, czy doszło do spotkania - z 2 proc. do 11 proc.

Aż 80 proc. pytanych obawia się zagrożeń czyhających w internecie - w czołówce znajdują się niebezpieczne znajomości (54 proc.), a w tym 30 proc. obaw o zagrożenia na tle seksualnym; 37 proc. deklaruje obawy związane z niebezpiecznymi treściami, z czego 20 proc. wskazuje na pornografię. 14 proc. ankietowanych wskazuje na obawy przed narażeniem podopiecznych na prześladowanie, krytykę i hejt. 8 proc. deklaruje obawę przed uzależnieniem od internetu i innymi problemami wynikającymi ze spędzania zbyt dużej ilości czasu online przez ich podopiecznych, a jedynie 3 proc. obawia się zagrożeń związanych z niebezpiecznymi grupami, np. sektami.

Jak zauważyła autorka opracowania Katarzyna Siekiera, znacznie przybyło opiekunów, którzy obawiają się zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i finansów swoich dzieci ze wskazaniem na kradzieże, oszustwa czy wyłudzenia - taką obawę wyraziło 25 proc. badanych i jest to o 7 proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Wzrosła też liczba opiekunów ograniczających czas spędzony przez podopiecznych w sieci, co może łączyć się również ze wzrostem czasu spędzanego przez dzieci przed ekranami tygodniowo. Autorka zwraca również uwagę, na znaczny wzrost liczby respondentów deklarujących niewiedzę na temat osób, z którymi ich podopieczni zwierają znajomości w sieci.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (340) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.