Kończący kadencję rzecznik praw dziecka Marek Michalak został wyróżniony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi dla ochrony praw człowieka. "RPD udowadnia, że prawa dziecka to prawa człowieka" - powiedział RPO Adam Bodnar.

W komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich wskazano, że współpraca obu instytucji pokazuje, "jakie korzyści dla obywateli przynosi wspólne działanie niezależnych instytucji".

"10 lat minęło, odkąd pan Marek Michalak rozpoczął misję Rzecznika Praw Dziecka. Uważamy, że to symboliczny moment, w którym możemy podsumować działania i podziękować za wspólne działania" – powiedział Adam Bodnar, który wręczył odznakę ustępującemu rzecznikowi.

Na podstawie wystąpień Michalaka Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował subiektywny dekalog najważniejszych działań odchodzącego Rzecznika Praw Dziecka: nie będziesz bił dzieci; alimenty to nie prezenty – należy je płacić; kocham – nie piję; dziecko ma prawo do ojca i matki; nie będziesz traktował dzieci jako zawodników w podnoszeniu ciężarów; dziecko w szpitalu nie powinno cierpieć; nie można dyskryminować i szykanować dzieci w przestrzeni publicznej; będziesz wierny faktom, nawet jeśli to się nie opłaca; czcij bohaterów oraz uśmiechaj się.

Michalak podkreślił, że ważne jest, by nie zmarnować dorobku ostatnich lat, "bo respektowanie praw dzieci to coś, co im się po prostu należy". Zwrócił się do Bodnara: "Niech RPO przejmie zadanie sprzeciwu wobec przemocy. Dziś nie ma gwarancji, że instytucja RPD będzie mogła ten sprzeciw zgłaszać".

Przypomniał swoją ostatnią rozmowę z Władysławem Bartoszewskim, na tydzień przed jego śmiercią: "Niech pan przypomina wszystkim, że przyzwoici ludzie nie biją dzieci" – powiedział mu Bartoszewski, nawiązując do swoich słów, że "warto być przyzwoitym".

Podziękowanie za współpracę Michalakowi przekazała w ostatnich dniach również prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Joanna Bielak-Jomaa. W piśmie do RPD dziękowała za "ogrom pracy włożony w rozwój współpracy między naszymi urzędami i za działania sprzyjające rozpowszechnianiu wiedzy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza za uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem ochrony prywatności".

Kadencja Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. W minionym tygodniu Sejm nie powołał rzecznika, ponieważ żaden z dwóch kandydatów – Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz kandydat Kukiz'15 Paweł Kukiz-Szczuciński – nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Sabina Lucyna Zalewska, kandydatka zgłoszona przez PiS, dzień przed głosowaniem wycofała zgodę na kandydowanie. Procedura powołania na stanowisko RPD zostanie przeprowadzona ponownie.