Po wakacyjnej przerwie posłowie wrócili do debaty nad systemem emerytalnym i reformą podatkową. Podczas dwudniowego posiedzenia izby parlamentarzyści zdecydowali o dalszym losie Pracowniczych Planów Kapitałowych, e-dowodów i deklaracji PIT. Kolejny cykl posiedzeń Sejmu otwiera też dyskusja o zmianach w kodeksie wykroczeń i zasadach kontroli PIP.
Reklama

Szybki PIT do komisji

PIT-37 i PIT-38 za podatników wypełni skarbówka. To nowa forma składania deklaracji podatkowych, która ma zacząć obowiązywać już w 2019 roku w rozliczeniu za 2018 rok. Zgodnie z procedowanym przez posłów projekcie zmian w PIT, każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie je wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe i udostępni je za pośrednictwem Portalu Podatkowego. W kolejnym roku nowa forma rozliczeń będzie wprowadzona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a zatem składających deklaracje PIT-36 i PIT-36L. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Rewolucja w systemie emerytalnym

Reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowa forma oszczędzania na emeryturę. Jak uzasadnia ustawodawca, pomysł zrodził się z problemu „niewystarczającego systemu zabezpieczenia społecznego” a jego celem jest także poprawienie kondycji finansów publicznych. Program będzie przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Pracownicy największych firm będą mogły zacząć oszczędzać w PPK od 1 lipca 2019 r., następnie co sześć miesięcy program będzie rozszerzany na kolejne grupy podmiotów, w tym jednostki sektora finansów publicznych. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60 roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn, wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Co istotne, projekt przesądza wprost, że środki gromadzone w ramach PPK będą stanowić prywatną własność uczestników. W dyskusji zgłoszono wniosek odrzucenie projektu, jednak w wyniku głosowania posłowie zdecydowali o dalszym procedowaniu ustawy o PKK. Projektem zajmie się teraz komisja finansów.

Rodzina inspektora pracy pod kontrolą

Procedowany w Sejmie projekt ustawy o PIP wprowadza nowe obowiązki dla urzędników kontrolujących firmy. Kontroler będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie, jeśli przedmiotem kontroli miałaby być działalność prowadzona przez osobę najbliższą. Jak czytamy w uzasadnieniu, celem nowelizacji ustawy o PIP jest zapewnienie przejrzystości działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy. Innymi słowy, takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko korupcji w PIP, w tym przede wszystkim przypadki, gdy prowadzący nadzór ma realizować kontrolę w firmie powiązanej biznesowo z członkiem jego rodziny. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

E-dowody od marca 2019 roku

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się rządowym projektem wprowadzającym dowody elektroniczne. Zgodnie z jego założeniami, pierwsze e-dokumenty zostaną wydane w marcu przyszłego roku. Każdy posiadacz nowego typu dowodu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi.

Stanowisko klubu @Nowoczesna przedstawił poseł @meysztowicz: Należy zwrócić uwagę nad zabezpieczeniem obywateli przed zbytnią ingerencją służb pic.twitter.com/JzCoELSwf4

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 września 2018

„E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym” – czytamy na stronie Sejmu. Wygasanie plastikowych dokumentów potrwa 10 lat, w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów. Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek o jego wymianę przed upływem daty ważności.

Sejm przyjął:

Kiedy kradzież jest przestępstwem?

Od 500 złotych. Przyjęta przez Sejm nowelizacja kodeksu wykroczeń określa stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Według obecnej regulacji, granicę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę - obecnie jest to 525 zł.
Projekt zawiera też zmiany dla kierowców. W przypadku wykroczeń drogowych zarejestrowanych fotoradarem, termin na opłacenie mandatu zostanie wydłużony z 7 do 14 dni.
Projekt trafi teraz do Senatu.

#Sejm uchwalił nowelizację – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw pic.twitter.com/Agwy9n2lYp

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 września 2018

Zaświadczenie lekarskie od asystenta medycznego

Senatorowie zajmą się także nowelą, której przepisy zezwolą lekarzowi upoważnić asystenta medycznego do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Takie zwolnienie będzie mogło być wystawione przez pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Chodzi zatem o pielęgniarki lub ratowników medycznych. Dokument, zgodnie z proponowanymi przepisami, będzie mógł być wystawiony wyłącznie w imieniu lekarza na podstawie dokumentacji medycznej. Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy także nie dłuższe niż 12 miesięcy.

Kolejne, 69. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 2-4 października. Sprawdź także, nad czym debatowali posłowie przed wakacyjną przerwą>>>