Za przyjęciem wniosku głosowało 179 posłów, przeciw było 218, wstrzymało się pięciu.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja. Zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Protestujący przekonywali, że zrealizowano jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Zgodnie z ustawą, od czerwca (z wyrównaniem we wrześniu) wzrosła ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Reklama

Od lipca obowiązuje też ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy której ta grupa niepełnosprawnych m.in. może poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Zdaniem jej autorów (posłów PiS) spełnia ona drugi postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący oceniali wówczas, że ta ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec