W państwach członkowskich UE, gdzie dyrektywa dotycząca praw autorskich była przedmiotem gorącej debaty, 61 procent obywateli obawia się, że wpływ technologicznych gigantów zagraża funkcjonowaniu europejskiej demokracji, a 87 procent opowiada się za ustawodawstwem gwarantującym wynagrodzenia dla twórców.

„Europe for Creators” ogłosiła dziś wyniki ankiety przeprowadzonej w krajach niezdecydowanych co do poparcia dyrektywy oraz we Francji. Okazało się, że przytłaczająca liczba respondentów (87 procent) popiera prawodawstwo chroniące prawa twórców. Wyniki ankiety ujawniły również głębokie obawy obywateli, że platformy internetowe zagrażają demokracji w Europie: 67 procent respondentów wskazało, że platformy mają większą władzę niż Unia Europejska, a 61 procent - że wpływy platform internetowych zagrażają suwerenności i niezależności krajów.

Ankieta internetowa przeprowadzona przez Harris Interactive na próbie 6 600 obywateli w wieku powyżej 18 lat w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Grecji i Francji miała na celu zbadanie, jak postrzegane są stosunki między UE a platformami internetowymi oraz kwestie ochrony i wynagradzania twórców. 60 procent posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzi z państw, w których przeprowadzono badanie, i to oni są są głównymi decydentami w debacie na temat prawa autorskiego.

Wyniki te, ogłoszone tuż przed głosowaniem 12 września, powinny sprowadzić decydentów na ziemię - powiedziała Véronique Desbrosses, dyrektor generalna Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (GESAC). Przyszłość Unii Europejskiej leży teraz w rękach europosłów. Obywatele się wypowiedzieli, teraz politycy muszą działać.

Dodatkowe ważne informacje wynikające z przeprowadzonej ankiety:

- 66 procent respondentów uważa, że platformy internetowe nie dzielą się sprawiedliwie przychodami z twórcami treści, które pojawiają się na ich stronach, a respondenci francuscy (76 procent) i niemieccy (72 procent) zdecydowanie wskazują, że obecny stan podziału przychodów jest niesprawiedliwy;

- 81 procent respondentów uważa, że platformy powinny sprawiedliwie wynagradzać wydawców prasy i dziennikarzy, przy czym najwięcej zwolenników wprowadzenia ustawy wyrównującej szanse znajduje się w Niemczech (43 procent) i w Rumunii (41 procent).

„To pierwsza ankieta, która miała na celu zbadanie, jak jest postrzegany wpływ globalnych gigantów technologicznych na funkcjonowanie demokracji w Europie. Wnioski jasno pokazują, że obywatele oczekują działań” - powiedział Jean-Daniel Lévy, szef działu opinii w Harris Interactive.

Ankieta została przeprowadzona między 24 a 30 sierpnia 2018 roku i obejmowała reprezentatywną próbę osób dorosłych w krajach docelowych.