Jak poinformował w czwartek członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec, w wyniku weryfikacji ze 195 zdań, które łącznie zgłosili mieszkańcy regionu, do głosowania zostało dopuszczonych 150.

Według niego różnorodność projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski jest wyjątkowo duża. „Przeważają projekty miękkie, nie brakuje jednak także tych infrastrukturalnych – takich jak budowa chodników czy bezpiecznych przejść dla pieszych. Pojawiły się również inicjatywy zupełnie nowe, których do tej pory nie było - wspomnieć tu można choćby o pilotażu małopolskiego programu in vitro czy budowy inteligentnych garaży rowerowych” - zaznaczył Lipiec.

Najwięcej, bo 74 projekty ma charakter prospołeczny. Na kolejnych miejscach znalazły się projekty: edukacyjne (33), kulturalne (33) sportowe (26), turystyczne (13), ekologiczne (7) oraz dotyczące innych dziedzin (4).

Reklama

Największy wybór będą mieć mieszkańcy Sądecczyzny (pow. limanowski, nowosądecki, gorlicki i m. N. Sącz) – gdzie zakwalifikowały się 33 projekty. Na drugim miejscu jest subregion tarnowski (pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski m. Tarnów) z pulą 26 zadań. Z samego Krakowa weryfikację formalną pozytywnie przeszło 25 inicjatyw obywatelskich, a z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - 24 (pow. krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki). Mieszkańcy Podhala (pow. myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) mogą oddać głos na jeden z 23 projektów. 19 zadań będą mieli natomiast do wyboru mieszkańcy powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego.

8-milionowy budżet obywatelski podzielono w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią, podhalański, sądecki, tarnowski oraz Krakowski Obszar Metropolitalny. W każdym do rozdysponowania przez mieszkańców będzie 1,33 mln zł.

Projektodawcy mogli zgłaszać dwa typy zadań - małe i/lub duże. Zadanie małe musi dotyczyć danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieść się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do zadań dużych zaliczone zostały projekty zaplanowane dla co najmniej dwóch powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, których wartość wynosi od 100 tys. zł do 400 tys. zł.

W tym roku każdy Małopolanin, który ukończył 16. rok życia będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe lub duże. Głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka.

Tak, jak we wcześniejszych edycjach – głosować będzie można przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Targu ), a także za pośrednictwem poczty, przesyłając kartę na Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”.

Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane najpóźniej 30 listopada tego roku r, a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski, który także dysponował 8 mln zł, wybrano do realizacji 46 projektów. Oddano ponad 176,6 tys. głosów, czyli o 120 proc. więcej niż przed rokiem. Wśród zwycięskich projektów znalazły się inicjatywy sportowe, kulturalne, prospołeczne czy edukacyjne.

Zwycięskie projekty z zeszłorocznej edycji są obecnie w trakcie realizacji - wszystkie powinny zostać wykonane do końca tego roku.(PAP)

autor: Rafał Grzyb