Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego podpisały porozumienie, dzięki któremu możliwa będzie renowacja grobu gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego na Powązkach - poinformował we wtorek stołeczny ratusz.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, ps. Motyl, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.

"Renowacja miejsca spoczynku honorowego obywatela m.st. Warszawy jest dla nas niezmiernie istotna, dlatego miasto pokryje dodatkowe koszty związane z pracami konserwatorskimi zabytkowego grobowca. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za to, że tak chętnie wzięli udział w zbiórce publicznej, której celem jest jego odnowienie" - mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jak podał ratusz, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego przeprowadziła zbiórkę na ten cel i skieruje zebrane środki - 73 tys. zł - do Muzeum Powstania Warszawskiego, które wykona prace renowacyjne. W przypadku większych kosztów, dodatkowe pieniądze przekaże m.st. Warszawa. Muzeum ma przeprowadzić prace renowacyjne grobowca rodziny Starzeńskich i Ścibor-Rylskich na prośbę i za zgodą rodziny generała.

"Generał wraz z rodziną udzielili nam notarialnego pełnomocnictwa do przeprowadzenia renowacji grobu. Wszelkie prace zostaną wykonane zgodnie z ekspertyzą konserwatorską z uwagi na jego zabytkowy charakter. Zachowanie pamięci o powstańcach i pomoc w renowacji ich mogił ma dla muzeum pierwszorzędne znaczenie. Od wielu lat zajmujemy się renowacją mogił powstańczych" - podkreśla dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Gen. Ścibor-Rylski spoczywa w grobie, w którym pochowana jest także jego żona Zofia Rapp-Kochańska, ps. Marie Springer, wywiadowczyni Komendy Głównej Armii Krajowej. Nagrobek pochodzący z XIX w. jest jednak w złym stanie.

"To grób, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, wcześniej miał inny kształt. Dwie zniszczone kolumny i taki tympanon miniaturowy kamienny to była część większej całości, takiej małej kapliczki. Po wojnie został on odbudowany jako taka +świadoma ruina+. Te dwie leżące kolumny stały się taką metaforą końca życia, czy upływu czasu. On nosi ciągle ślady tych zniszczeń wojennych. Został po wojnie odbudowany dość prowizorycznie" - opowiadał PAP dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prace renowacyjne mają być nadzorowane przez m.st. Warszawę, które - jak podał ratusz - doprowadziło do osiągnięcia porozumienia w sprawie remontu grobu gen. Ścibora-Rylskiego.

Zbigniew Ścibor-Rylski urodził się 10 marca 1917 r. w Browkach w obwodzie żytomierskim (obecnie Ukraina) w rodzinie szlacheckiej herbu Ostoja. Był żołnierzem Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

W 1984 r. został jednym z członków Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. Rocznicy Powstania Warszawskiego, należał także do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Później był w składzie Rady Honorowej Budowy Muzeum. W 1990 r. został prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Był także sekretarzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2005 r. otrzymał awans na generała brygady.

Gen. Ścibor-Rylski był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą "Polonia Restituta". (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak