Nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego - zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Informację o podpisaniu nowelizacji przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Zaproponowano w niej, by FRD mógł lokować pieniądze uzyskane z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu - obligacji Krajowego Funduszu Drogowego - na takich samych zasadach jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe. Rząd zwrócił uwagę, że przyjęcie proponowanych przepisów umożliwi inwestowanie tych pieniędzy w długoterminowe obligacje skarbowe.

Według stanu na styczeń 2018 r., FRD zarządza aktywami w kwocie: 25,3 mld zł (środki bilansowe) i 11,7 mld zł (środki pozabilansowe). Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze stanowią papiery skarbowe (około 74 proc.), które dają średnią dochodowość roczną 3,15 proc. Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 8,8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD.

Fundusz Rezerwy Demograficznej gromadzi pieniądze na wypłatę emerytur na wypadek, gdy na skutek zmian demograficznych nie będzie dostatecznych środków budżetowych na ten cel.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski