Komisja weryfikacyjna przyznała ponad 612 tys. zł odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów ze zreprywatyzowanych kamienic, m.in. przy ul. Skaryszewskiej 11 i Noakowskiego 16; łącznie komisja wydała 24 decyzje - poinformował w piątek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Łączna kwota przyznanych odszkodowań to ponad 172 tys. zł, a zadośćuczynień - 440 tys. zł.

Przewodniczący komisji powiedział na konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości, że lokatorom nieruchomości przy ul. Skaryszewskiej 11 przyznano ponad 14 tys. zł tytułem odszkodowania oraz 200 tys. zł zadośćuczynienia; mieszkańcom Noakowskiego 16 - ponad 82 tys. zł odszkodowania oraz 30 tys. zł zadośćuczynienia; mieszkańcom Poznańskiej 14 - ponad 5 tys. zł odszkodowania i 140 tys. zadośćuczynienia.

Lokatorzy Marszałkowskiej 43 mają otrzymać ponad 33 tys. zł odszkodowania; Nowogrodzkiej 6a - ponad 26 tys. zł odszkodowania i 50 tys. zł zadośćuczynienia; Hożej 25a - ponad 9 tys. zł odszkodowania i 15 tys. zł zadośćuczynienia; Schroegera 72 - 20 tys. zł zadośćuczynienia.

Jak przekazał Jaki, przy przyznawaniu zadośćuczynień, komisja brała pod uwagę m.in. czas trwania uciążliwości, spowodowanej działaniem beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych, stopień ich natężenia oraz skutki dla lokatorów reprywatyzowanych nieruchomości.

Dodał, że wciąż są rozpatrywane kolejne wnioski o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Przypomniał też, że środki na ten cel pochodzą od handlarzy roszczeniami.

Jaki został spytany, ile z wydanych dotychczas przez komisję decyzji, zostało zaskarżonych przez stołeczny ratusz. "Z przykrością muszę stwierdzić, że wszystkie nasze decyzje odszkodowawcze są zaskarżane" (...) To jest nieuczciwe i przykre, że pani prezydent (Hanna Gronkiewicz-Waltz) tak postępuje, bo to oznacza dodatkowe koszty postepowań" - odparł.

W maju komisja weryfikacyjna przyznała pierwsze odszkodowania mieszkańcom kamienic przy ul. Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Suma przyznanych odszkodowań wyniosła ponad 216 tys. zł.

Jednak, jak mówił wówczas wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, wypłacie odszkodowań sprzeciwił się stołeczny ratusz. Miasto tłumaczyło, że wniosło sprzeciwy, ponieważ w decyzjach komisji weryfikacyjnej, nie było zbadanych "w sposób wystarczający", przesłanek przyznania odszkodowań i zwróciło się do sądu o ich zbadanie.

Komisja weryfikacyjna przyznaje odszkodowania za poniesione szkody, czyli np. nadpłacony czynsz w wyniku podwyżek po reprywatyzacji. Natomiast zadośćuczynienie związane jest ze szkodą niematerialną, taką jak np. poczucie krzywdy, utracone poczucia bezpieczeństwa, presja i przemoc psychiczna. Lokatorzy mogą jednocześnie wnioskować zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.