Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie zaopiniował projekt Polityki Lekowej Państwa – poinformował w środę w komunikacie Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji RPP.

"Zminimalizowanie zagrożeń i zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej, która jest bezpieczna, skuteczna oraz dostosowana do ich potrzeb, powinno stanowić cel, do jakiego należy dążyć przy określaniu polityki zdrowotnej państwa" – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik zwrócił uwagę, że polityka lekowa powinna zakładać stworzenie procedur mających na celu ochronę prawną pacjenta, np. w przypadku wycofania leku z obrotu, podawania pacjentom w placówkach medycznych (posiadających kontrakt z NFZ) produktów leczniczych nierefundowanych ze środków publicznych czy też zapewnienia leków z listy "75 plus".

W ocenie Chmielowca, bardzo istotną sprawą jest również doprecyzowanie w Polityce Lekowej Państwa obowiązków pacjentów. "Pacjenci powinni wiedzieć, że mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. Wynikają one m.in. z przepisów prawnych, rozporządzeń i regulaminów obowiązujących w podmiotach leczniczych" – czytamy w komunikacie.

"Przede wszystkim pacjenci powinni dbać o własne zdrowie i postępować tak, aby nie narażać zdrowia innych. Pacjent powinien zwracać uwagę na swoje problemy zdrowotne, interesować się nimi i świadomie brać udział w leczeniu. Przestrzegać zaleceń lekarza oraz personelu medycznego, które dotyczą diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, a nawet zmiany trybu życia" – wskazał Rzecznik Praw Pacjenta.

Według RPP, w Polityce Lekowej Państwa powinny znaleźć się również zapisy dotyczące wprowadzenia badań profilaktycznych dla określonych grup społecznych.

Chmielowiec zaproponował, aby w związku z tym, że "w Polsce nie funkcjonuje wiarygodne dla społeczeństwa źródło wiedzy medycznej", w dokumencie Polityka Lekowa Państwa "dodać zapis dotyczący budowy ogólnopolskiego portalu wiedzy o problemach zdrowotnych, który będzie opierał się na wiedzy specjalistów i ekspertów z poszczególnych dziedzin medycyny".

Dokumentem Polityka Lekowa Państwa przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia zajął się we wtorek Komitet Społeczny Rady Ministrów. "Zależy nam na tym, by Polacy mogli przeżyć jak największą liczbę lat w dobrym zdrowiu. Liczę, że powstanie pierwszego, od 14 lat, tak strategicznego planu ws. polityki lekowej, pozwoli na to" – powiedziała wicepremier Beata Szydło. Dodała, że w dokumencie zauważono, iż kobiety w ciąży są grupą, która powinna być objęta szczególną troską. Poinformowała, że w związku z tym zaplanowano wdrożenie programu bezpłatnych leków dla ciężarnych.

Polityka Lekowa Państwa to dokument określający priorytety rządu w gospodarowaniu lekami. Nakreśla on działania na cztery lata. Jego przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian legislacyjnych i związanych z nimi zmian systemu.

"Celem polityki lekowej państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków" – powiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech 10 lipca podczas prezentacji dokumentu w Ministerstwie Zdrowia.

Pierwszym strategicznym celem Polityki Lekowej Państwa ma być zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne. Kolejnym, który wyznacza dokument, jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego obywateli, czyli m.in. zapewnienie pacjentom dostępu do nich w odpowiednim czasie i miejscu. Zagrożeniem, na które wskazuje polityka lekowa, jest m.in. wywóz leków za granicę. Przeciwdziałać temu ma m.in. wzmocniony nadzór farmaceutyczny.

Według resortu zdrowia, wciąż niezadawalający jest dostęp chorych do niektórych terapii. Szczególnie chodzi o innowacyjne technologie lekowe. Ministerstwo Zdrowia w Polityce Lekowej Państwa stawia również na wzmocnienie krajowego przemysłu farmaceutycznego i budowę systemów informatycznych w opiece zdrowotnej.

autor: Wojciech Kamiński