Od 1 sierpnia wnioski o świadczenia "Dobry Start" i "500 plus" można składać w formie papierowej w urzędzie lub pocztą. Od 1 lipca było to możliwe tylko online. MRPiPS przypomina, że w przypadku "500 plus" złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 lipca złożono 1,05 mln wniosków online o świadczenie z programu "Dobry start" i 336,1 tys. o świadczenie "500 plus".

Resort przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o "500 plus" w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; złożenie wniosku w październiku oznacza wypłatę do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Ministerstwo przypomina również, że rodziny, które chcą się ubiegać o świadczenie "500 plus" drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Z kolei rodziny, które w sierpniu złożą wniosek o świadczenie z programu "Dobry start", najpóźniej do 30 września otrzymają wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, samorząd będzie miał dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Rodzice i opiekunowie, którzy chcą złożyć wniosek o to świadczenie online, mogą to zrobić przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wniosek w formie papierowej będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o "500 plus", czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Nie przysługują jednak "z urzędu" - świadczenie będzie przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł będą przyjmowane do 30 listopada.