Rząd Portugalii rozpoczął wdrażanie szkoleń dla więźniów w zawodzie strażaka. Akcja służy włączeniu osadzonych do prac prewencyjnych i gaszenia częstych w tym kraju pożarów.

Jak poinformował w poniedziałek portugalski wiceminister ds. lasów Miguel Freitas, inicjatywa została zapoczątkowana przed kilkoma tygodniami w jednym z zakładów karnych i polegała m.in. na oczyszczaniu lasów przez więźniów.

"Akcja ta zdała egzamin, dlatego planujemy jej rozszerzenie na inne zakłady karne. W chwili obecnej w całym kraju w pracy w sektorze leśnictwa i rolnictwa zaangażowanych jest około 300 więźniów" - powiedział Freitas.

Wiceminister wyjaśnił, że w efekcie szkoleń więźniowie mogą zdobyć kwalifikacje i stosowne pozwolenia do wykonywania zawodu strażaka. Dodał, że z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które zostały skazane za podpalenia.

"Niebawem trwający 250 godzin kurs dla strażaków rozpocznie się w zakładzie karnym w mieście Leiria" - ujawnił Freitas.

Włączenie więźniów do przeciwdziałania i walki z pożarami to jeden z kilku projektów uruchomionych przez rząd Antonia Costy po tragicznym roku 2017, podczas którego na skutek żywiołu zginęła rekordowa liczba osób – 112.

"W styczniu socjalistyczny gabinet uruchomił projekt przywracania w Portugalii autochtonicznych drzewostanów. Projekt przewiduje rozszerzanie obszaru drzewostanów, głównie dębów i kasztanowców, gatunków bardziej odpornych na ogień kosztem eukaliptusów, których plantacje wspiera branża papiernicza" - powiedziała PAP lizbońska ekonomistka Ana Silva.

Ekspertka przypomniała, że część plantatorów eukaliptusa w Portugalii protestowała już przeciwko planom ograniczenia uprawy tego gatunku drzew.

Jesienią wiceminister ds. lasów poinformował, że rząd planuje tworzyć również na terenie kraju hodowle kóz, które będą eliminować roślinność, obniżając możliwość przedostawania się ognia z jednego zespołu leśnego na drugi.

Rządowy projekt nazwany "Kozy strażaczki" spotkał się z dużą krytyką ze strony organizacji strażackich. Ich władze przyznały, że czują się obrażone inicjatywą, a w szczególności użyciem nazwy "strażak" w odniesieniu do zwierząt.