Platforma Obywatelska złożyła w poniedziałek projekt ustawy o rekompensatach dla osób ze zreprywatyzowanych kamienic w Warszawie. Zakłada on, że lokatorzy, którzy musieli zacząć płacić czynsz komercyjny mogą się ubiegać o odszkodowanie od miasta.

Klub Platformy Obywatelskiej złożył w poniedziałek projekt ustawy o rekompensatach dla byłych najemców lokali mieszkalnych w zasobie m.st. Warszawy pokrzywdzonych brakiem ustawy reprywatyzacyjnej.

Zdaniem rzecznika PO, posła Jana Grabca decyzje komisji weryfikacyjnej dot. odszkodowań i zadośćuczynień wydawane są „+spod dużego palca+, zupełnie uznaniowo”.

„Brakuje jednoznacznych, jednolitych kryteriów przyznawania odszkodowań, dlatego zdecydowaliśmy, że klub PO złoży ustawę, która ten obszar uporządkuje. Ludziom należą się środki rekompensujące straty, które ponieśli, ale powinno być to zrobione uczciwie, praworządnie, transparentnie, a nie po PiS-owsku, jak robi to Patryk Jaki” - podkreślił Grabiec.

Robert Kropiwnicki (PO), który jest członkiem komisji weryfikacyjnej dodał, że dzięki ustawie lokatorzy, którzy musieli opuścić lokal komunalnym i przenieść się do lokalu komercyjnego będą mogli ubiegać się od miasta o odszkodowania, które wynosiłyby trzyletnią różnicę między czynszami płaconymi miastu a podmiotowi prywatnemu.

„Wysokość tych odszkodowań przy mieszkaniu 60 mkw będzie wynosiła ok. 30 tys. zł, przy mieszkaniu 40 mkw ok. 20 tys. zł” – zapowiedział Kropiwnicki. Jak dodał, wynika to ze specjalnego wzoru, który zawarty jest w projekcie ustawy.

Wniosek, według projektu, miałby być składany przez uprawnione osoby do prezydenta stolicy w terminie roku od dnia wejścia życia ustawy. Według Kropiwnickiego, miasto wypłacałoby odszkodowania z tzw. funduszu reprywatyzacyjnego, który jest w dyspozycji budżetu państwa oraz z istniejącej już puli, która pochodzi z kar, które orzeka komisja reprywatyzacyjna.

Według wyliczeń, które pochodzą z miasta, a na które powoływał się Kropiwnicki, odszkodowania będą dotyczyć ok. 3 tys. lokali w skali całej Warszawy, co kosztowałoby ok. 100 mln zł.

„Liczymy na to, że PiS poprze ten projekt ustawy. My jesteśmy gotowi do prac nad szczegółami. Możemy negocjować, rozmawiać, ale uważamy, że to jest zasadniczo bardzo dobry projekt, który powinien się spotkać z dużym poklaskiem większości parlamentarnej, a przede wszystkim ten projekt potrzebny jest Warszawie i warszawiakom, wszystkim, którzy zostali poszkodowani” – mówił Kropiwnicki. Przyznał, że projekt był opracowany we współpracy ze stołecznym ratuszem.

Z danych, które zostały zaprezentowane pod koniec czerwca br. przez członków komisji weryfikacyjnej podczas konferencji z okazji roku istnienia, wynika, że dotąd komisja przyznała pół miliona zł lokatorom z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień.