Zwolennik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ochrony ziemi rolnej i wzmocnienia pozycji rolników w relacjach z handlem i przetwórstwem - 57-letni poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski został w środę nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Dzień przed powołaniem na szefa MRiRW Ardanowski mówił PAP, że czuje dużą odpowiedzialność wobec rolników i konieczność uspokojenia sytuacji na wsi. Podkreślał też, że nie może być Europy lepszych i gorszych, bo jeżeli coś należy się rolnikom niemieckim czy francuskim, to tak samo należy się polskim.

Ardanowski od początku tej kadencji Sejmu był wiceszefem sejmowej Komisji Rolnictwa z ramienia PiS (szefem komisji jest Jarosław Sachajko z opozycyjnego Kukiz'15), zasiadał także w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Jest też jednym z autorów programu rolnego PiS, którego realizację wspierał w pracach parlamentarnych.

W tym czasie z inicjatywy PiS uchwalono takie ustawy, jak o sprzedaży państwowej ziemi, która ograniczyła nabywanie gruntów przez cudzoziemców; ustaw związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń czy wzmacniających pozycję rolnika w handlu żywnością - m.in. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy powołującej do życia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ardanowski jest zwolennikiem zastąpienia importowanej genetycznie modyfikowanej soi, rodzimymi paszami. Wielokrotnie opowiadał się za przyspieszeniem prac nad uprawą roślin białkowych w naszym kraju.

Opowiada się ponadto za zrównaniem dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w stosunku do unijnych. Jego zdaniem ważne jest uregulowanie, ustabilizowanie rynków, tak żeby rolnicy mogli produkować "wysokiej jakości, znakomitą żywność i uzyskiwać za to przyzwoite dochody".

Jego zdaniem wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa powinno dotyczyć produkcji żywności, ale również nieżywnościowych kierunków produkcji rolnej.

"Dla mnie istotne są m.in. regulacja rynku, np. rozszerzenie dla małych gospodarstw możliwości bezpośredniego sprzedawania, co jest popularne, ale także w pewnej części polskiego rolnictwa rozwinięcie na dużą skalę rolnictwa ekologicznego. Dla dużych gospodarstw towarowych ważna jest stabilizacja, poprzez ścisły związek z przetwórstwem rolnym. Nie ma rolnictwa bez przetwórstwa. To jest tak samo istotne, jak kwestie dotyczące mniejszych gospodarstw" - mówił PAP Ardanowski dzień przed powołaniem na ministra.

Ardanowski pracował już w resorcie rolnictwa - w latach 2005-07 był wiceministrem rolnictwa w mniejszościowym gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza (jego szefem był Krzysztof Jurgiel), a potem w koalicyjnym rządzie PiS-Samoobrona-LPR (kierowanym najpierw przez Marcinkiewicza, a potem przez Jarosława Kaczyńskiego) gdy szefem resortu rolnictwa był Andrzej Lepper. Wówczas odpowiadał m.in. za programy unijne i rynki rolne.

Na dobrą współpracę z nowym ministrem ma nadzieję szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który przypomniał, że Ardanowski był wcześniej prezesem Izb. Jak mówił, nowy minister z pewnością będzie kontynuował program PiS, którego realizację rozpoczął minister Jurgiel.

Nowy szef MRiRW urodził się w 1961 roku w Czernikowie pod Toruniem, tam też ma gospodarstwo rolne. Jak piszą media, jest blisko związany z Radiem Maryja.

Od listopada 1980 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, po których rozpoczął prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego. Od 1993 działał w PSL – Porozumieniu Ludowym. W kadencji 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim. Od 1992 do 2002 - wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

W 2008 r. Ardanowski został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a od kwietnia 2009 r. przewodniczył Radzie ds. Wsi i Rolnictwa. Był to organ opiniodawczo-doradczy zajmujący się m.in. analizami aktów prawnych dotyczących wsi i rolnictwa. W 2010 r. ponownie został wybrany do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2011 r. po raz pierwszy trafił do Sejmu, gdzie zasiada już drugą kadencję.

Od lutego br. Ardanowski jest też przewodniczącym polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej.