W oświadczeniu opublikowanym przez swoją kancelarię premier Abadi stwierdził, że "kieruje zaproszenie do politycznych bloków w celu odbycia spotkania na wysokim szczeblu po zakończeniu Eid al-Fitr". Święto to zaczyna się w piątek 15 czerwca, a kończy we wtorek 19 czerwca. Abadi dodał, że celem spotkania mają być konsultacje poświęcone "ochronie ojczyzny i obywateli, zapewnieniu prawidłowości politycznego procesu i zdobyczy demokratycznych, a także uzgodnieniu mechanizmów w celu przyśpieszenia instytucji konstytucyjnych w jak najlepszej formie".

Agencja Reutera cytuje też Abadiego, który przed wydaniem tego komunikatu stwierdził, że "mimo nieprawidłowości w czasie wyborów jedyną drogą rozwiązania problemów jest przestrzeganie prawa i konstytucji i doprowadzenie do ukonstytuowania się nowego parlamentu oraz rządu". Abadi ponownie wykluczył możliwość powtórzenia wyborów i dodał, iż ten kryzys spowoduje, że Irak będzie silniejszy, zjednoczony i stabilny.

Zaproszenie Abadiego zostało wystosowane dwa dni po zawarciu porozumienia przez dwa główne bloki polityczne w nowym parlamencie tj. związany z Muktadą as-Sadrem Sairun oraz zbudowany na bazie szyickich Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMU) al-Fatah, kierowany przez Hadiego al-Ameriego. Łącznie bloki te mają 101 głosów w liczącym 329 miejsc irackim parlamencie. Wcześniej koalicję z Sairun ogłosiła jednak również Koalicja Narodowa (al-Watanija), dysponująca 21 mandatami, oraz al-Hikma z 19 mandatami. W środę poparcie dla tej koalicji zapowiedziały też dwie główne partie kurdyjskie tj. Partia Demokratyczna Kurdystanu oraz Patriotyczna Unia Kurdystanu, które łącznie dysponują 43 mandatami. Razem wszystkie te ugrupowania, wśród których brak bloku al-Nasr premiera Abadiego, mogą stworzyć większość parlamentarną. (PAP)