Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, na mocy której ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Emilii Plater w Warszawie.

Jak podała w poniedziałek w komunikacie PK, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wniosła sprzeciw dot. reprywatyzacji gruntu o powierzchni 868 m kw. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Prokuratura wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2012 r., na mocy której ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu położonego przy ul. Emilii Plater.

Zdaniem śledczych Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną pomimo tego, że zapadło już rozstrzygnięcie w tej kwestii. Prokuratura podała, że chodzi o orzeczenie administracyjne Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1950 r., odmawiające dawnym właścicielom przyznania prawa własności czasowej do tej nieruchomości.

„Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało decyzję odmowną z powodu niezłożenia wniosku dekretowego w przewidzianym prawem terminem” - podał PK w komunikacie.

Zdaniem prokuratury orzeczenie Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy stanowiło podstawę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciela: Skarbu Państwa. Tego wpisu dokonał w 1956 r. Sąd Powiatowy w Warszawie.

„Rozpoznając w tej sprawie wniosek dekretowy Prezydent m.st. Warszawy nie tylko dysponował orzeczeniem administracyjnym Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1950 roku, ale także szeregiem dokumentów, w tym rozstrzygnięciem Ministra Gospodarki Komunalnej, utrzymującym je w mocy oraz innych dokumentów wskazujących na to, jakie to orzeczenie wywołało skutki prawne” - podała PK.

Prokuratura domaga się stwierdzenia nieważności decyzji reprywatyzacyjnej wydanej przez Prezydent m.st. Warszawy w 2012 r.