Szef Sztabu Generalnego ma znów dowodzić siłami zbrojnymi; do czasu sformowania Wojsk Obrony Terytorialnej dowódca WOT podlega bezpośrednio ministrowi obrony – to jedne z założeń projektu przygotowanego przez MON we współpracy z BBN i w konsultacjach z prezydentem.

O przygotowaniu projektu nowelizacji ustaw o powszechnym obowiązku obrony i o urzędzie ministra obrony, poinformowali w środę w Nowej Dębie prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak.

W wersji projektu, z którą mogła zapoznać się PAP, Sztab Generalny ma być organem, który dowodzi całymi siłami zbrojnymi. W proponowanej nowelizacji szef SGWP jest najwyższym pod względem funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej i do czasu mianowania naczelnego dowódcy sił zbrojnych (na czas wojny) i przejęcia przez niego dowodzenia, dowodzi siłami zbrojnymi poprzez dowódców rodzajów sił zbrojnych.

Do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez WOT ich dowódca ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony. Po zakończeniu tego procesu WOT, tak jak pozostałe rodzaje sił zbrojnych, zostaną podporządkowane szefowi Sztabu Generalnego.

Reklama

Zdaniem autorów nowych rozwiązań dotychczasowe doświadczenia wskazują na niedomagania obecnego systemu kierowania i dowodzenia, a proponowane rozwiązania pozwolą wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie całością sił zbrojnych oraz dostosować system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia NATO.

Projekt nie nakreśla ostatecznej wersji systemu dowódczego, w którym docelowo mają zostać przywrócone odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych – Wojsk Lądowych, sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Zmiana wprowadzonej w 2014 r. struktury z dwoma głównymi dowództwami rodzajów sił zbrojnych - generalnym i operacyjnym - oraz Sztabem Generalnym w roli naczelnego organu planowania, była jedną z pierwszych zapowiedzi Antoniego Macierewicza po objęciu przezeń stanowiska szefa MON w 2015 r.

Ośrodek prezydencki zgadzał się z MON w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, różnice dotyczyły natomiast prerogatyw prezydenta i samej struktury dowódczej. Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r. W styczniu br., po objęciu funkcji szefa MON przez Mariusza Błaszczaka, ośrodek prezydencki i resort obrony zadeklarowały szybkie przedstawienie propozycji zmian.