Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki złożył w środę skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego jego zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy dawnej ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie na ul. Erwina Kruka.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody Bożena Ulewicz, skarga kasacyjna w tej sprawie została w środę przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA w Olsztynie.

W zarządzeniu zastępczym z grudnia ub. roku wojewoda zmienił nazwę ul. Dąbrowszczaków na ul. Erwina Kruka. Było to efektem realizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zgodnie z prawem zmian nazw powinny dokonać samorządy, a jeśli tego nie zrobiły w wymaganym terminie, do zmiany nazw ma prawo wojewoda.

Od decyzji wojewody odwołała się jednak do WSA olsztyńska rada miejska. W wyniku tego na początku kwietnia WSA uchylił zarządzenie zastępcze wojewody. Sąd uznał wówczas, że takie zarządzenie, jako akt administracyjny, powinno być odpowiednio uzasadnione przez wojewodę. Natomiast - w ocenie WSA - wojewoda przytoczył jedynie opinię IPN o tym, że nazwa ul. Dąbrowszczaków symbolizuje komunizm, ale nie stwierdził, dlaczego tę opinię podziela.

Reklama

W ustnym uzasadnieniu tamtego wyroku WSA odniósł się też do historycznej oceny 13. Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego, uczestniczącej w latach 1936-1939 w wojnie domowej w Hiszpanii.

Jak mówiła sędzia Katarzyna Matczak, "nie można nie zauważyć" okoliczności, że Dąbrowszczacy to nie tylko komuniści, jak próbuje się wskazywać w opinii IPN.

"Komuniści stanowili ok. 40 proc. Natomiast zdecydowana większość to byli ochotnicy o najróżniejszych poglądach politycznych; socjaliści, związkowcy, robotnicy, nawet działacze sanacyjni. Zatem nie można mówić, że ta formacja symbolizuje tylko i wyłącznie ustrój komunistyczny, totalitarny" - stwierdziła.

Kwietniowy wyrok WSA nie był prawomocny. Przedstawiciele wojewody zapowiadali, że ewentualna decyzja o złożeniu skargi kasacyjnej do NSA zapadnie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku WSA.

Rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego, która przekazała w środę PAP informację o skardze kasacyjnej ws. zmiany nazwy dawnej ul. Dąbrowszczaków, poinformowała również o wniosku przewodniczącej Rady Miasta Olsztyna Haliny Ciunel. Wniosek zawierał prośbę o wyrażenie zgody na zmianę nazwy ul. Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na ul. 5 Wileńskiej Brygady AK. "Zgoda taka została przez wojewodę wyrażona" - podała Ulewicz.

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy w woj. warmińsko-mazurskim samodzielnie zmieniły 106 nazw ulic w ustawowym terminie, czyli do 2 września ub. roku. Po upływie tego terminu nazwy sześciu ulic w Olsztynie i jednej w Dywitach zmienił wojewoda, wydając zarządzenia zastępcze.