Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), czyli organ Rady Europy, chwali Polskę za postęp w walce z mową nienawiści w internecie. Takie są opublikowane we wtorek konkluzje dotyczące wprowadzenia rekomendowanych przez ECRI zmian.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji ustanowiona przez Radę Europy jest niezależnym organem monitorującym przestrzeganie praw człowieka, wyspecjalizowanym w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją.

Członkami Komisji są niezależni eksperci zajmujący się sprawami dotyczącymi rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji.

W dokumencie przekazanym PAP przypomniano, że w raporcie z 2015 roku Komisja zarekomendowała polskim władzom, by promowały "skuteczną realizację wytycznych Prokuratora Generalnego w zakresie zwalczania mowy nienawiści i przemocy na tle rasistowskim oraz by zracjonalizować system zbierania danych i sporządzania statystyk dotyczących takich czynów".

Wśród rekomendacji była ta, by władze rozszerzyły zakres kompetencji Wydziału do walki z Cyberprzestępczością w Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, tak aby włączyć do niego monitoring nielegalnych działań mających na celu nawoływanie do nienawiści.

ECRI w konkluzjach wyraża zadowolenie z postępu poczynionego w tej sprawie i odnotowuje, że 1 grudnia 2016 roku Wydział do walki z Cyberprzestępczością został zastąpiony przez Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

Władze - zauważono - poinformowały organ Rady Europy, że mandat tego biura dotyczy zwalczania różnych form przestępczości w sieci zgodnie z obowiązującym Kodeksem Karnym, wśród nich nawoływania do nienawiści. Wśród jego zadań - odnotowuje ECRI - jest wykrywanie, prewencja i walka z cyberprzestępczością, a także identyfikacja sprawców i otwieranie postępowania przygotowawczego.

Ponadto w konkluzjach mowa jest o mianowaniu w centralnym Biurze koordynatora do walki z przestępstwami nienawiści oraz 17 koordynatorów przy wszystkich komendach wojewódzkich policji i przy komendzie stołecznej.

ECRI zwraca uwagę na organizację szkoleń dla koordynatorów zgodnie z międzynarodowymi standardami i praktycznymi aspektami monitorowania oraz zwalczania przestępstw nienawiści w internecie.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji podkreśla również, że 17 koordynatorów otrzymało zadanie prowadzenia "operacji rozpoznawczych", w tym monitorowania działalności w internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, forów dyskusyjnych, blogów, stron grup mniejszości.

ECRI wyraża zadowolenie z tego podejścia władz Polski i "uważa, że jej rekomendacje zostały wprowadzone w życie" - głosi opublikowana konkluzja.

Następnie ocenia, że tylko częściowo zrealizowana została inna rekomendacja sprzed trzech lat, by opracować i przekazać parlamentowi projekt nowych przepisów bądź projekt nowelizacji istniejących przepisów, które zawierałyby regulacje gwarantujące poszanowanie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia.