Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie zaś egzamin z geografii. Do obu przystępują tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, a z geografii - 72 tys.

Geografia od wielu lat jest w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze; zajmuje drugie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym. Fizyka jest na ósmym miejscu w wyborach maturzystów.

Egzamin z geografii będzie zdawało w poniedziałek także 4,4 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Chęć zdawania fizyki zadeklarowało 4,8 tys. osób ze starszych roczników.

Egzamin z fizyki rozpocznie się o godz. 9., a z geografii o godz. 14.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.