W piątek po godz. 10 Senat wznowił obrady. Zaplanowano m.in. głosowania nad wcześniej omówionymi punktami. Jak poinformowała wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS), posiedzenie Senatu zostanie przedłużone o dwa dni - 15 i 16 maja.

Senat najpierw rozpatrzy m.in. ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. i ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

Potem zaplanowano głosowania nad omówionymi wcześniej punktami, m.in. nad nowelizacją ustawy o rencie socjalnej i ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak poinformowała Maria Koc, posiedzenie Senatu zostanie przedłużone o dwa dni - 15 i 16 maja.

Reklama

W środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski informował, że porządek obrad posiedzenia izby może zostać uzupełniony m.in. nowelizację ustawy o SN.