Podczas zamkniętego posiedzenia komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchuje w czwartek byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną.

Początkowo czwartkowe przesłuchanie miało mieć dwie części: jawną oraz w trybie zamkniętym. W czwartek rano pojawiła się informacja na stronie internetowej Sejmu, że jawne posiedzenie zostało odwołane, a komisja od godz. 10 będzie przesłuchiwać świadka na posiedzeniu zamkniętym.

Dotąd komisja w ramach toczącego się postępowania przesłuchała kilku b. funkcjonariuszy ABW, których dane stanowiły informacje niejawną. Gdy odbywało się to na jawnym posiedzeniu, wizerunek takiego funkcjonariusza nie był prezentowany, a jego głos był zniekształcony.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.