Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 69,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 25,5 proc., a filozofię - 1182 osoby.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie także w środę ponad 13,7 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Natomiast filozofię będą zdawały 424 osoby z wcześniejszych roczników.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 180 minut. Egzamin z filozofii rozpocznie się o godzinie 14; na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na rozszerzonym - 180 minut (wybór poziomu mają tylko absolwenci z dawniejszych roczników; od 2015 r. maturzyści z liceów, a od 2016 r. absolwenci techników mogą zdawać filozofię tylko na poziomie rozszerzonym).

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.