Batony wysokoenergetyczne oraz bogata w witaminy i białko odżywcza mieszanka - to zawartość ciężarówki, która dojechała do ośrodków dożywiania w Sudanie Południowym. Przywiozła 10 ton żywności, której załadunek zainicjowała Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Transport wyruszył z Nairobi (Kenia) 19 marca. Po sześciu tygodniach specjalistyczna żywność, w której skład weszły batony wysokoenergetyczne oraz bogata w witaminy i białko odżywcza mieszanka, niezbędne do uzupełnienia diety niedożywionych dzieci, trafiła do dwóch ośrodków dożywiania wspieranych przez PCPM w Sudanie Południowym – Agangrial i Gordhim.

Jadąc do Gordhim, ciężarówka musiała pokonać około 2 tys. kilometrów nieutwardzonej drogi, przez którą trudno było przejechać. "Najważniejsze dla nas było to, aby ciężarówka zdążyła dojechać na miejsce przed nadejściem pory deszczowej. Inaczej przejazd niektórych odcinków trasy byłby niemożliwy" – wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes PCPM Wojciech Wilk. Drugi ośrodek dożywiania w Aganrgial znajduje się na szlaku, którym Sudańczycy uciekają do sąsiedniej Ugandy.

PCPM wspiera także Klinikę Zdrowia Matki i Dziecka, do której trafiają niedożywione matki z dziećmi, oraz ośrodki zdrowia w miejscowościach Oraba, Kuluba i Koboko w Ugandzie. Fundacja apeluje o wsparcie finansowe na zakup i wysyłkę żywności.

Reklama

Z zaprezentowanego w marcu raportu "Sieci informacji o bezpieczeństwie żywnościowym", sporządzonym przez Unię Europejską i agendy ONZ, wynika, że 124 mln ludzi w 51 krajach cierpią z powodu ciężkiego niedożywienia.

W analizie danych z 2017 roku podkreślono, że do pogorszenia sytuacji po dekadach działań, które doprowadziły do ograniczenia zjawiska głodu, przyczyniły się ostatnio kolejne konflikty zbrojne oraz zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe, a także towarzyszący im wzrost cen żywności. Liczba osób dotkniętych ciężkim niedożywieniem wzrosła o 11 mln w porównaniu z 2016 rokiem.

Szacuje się, że 74 mln ludzi w 18 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu głodują z powodu wojen. Sytuację pogorszyły nasilone bądź nowe konflikty: w Birmie, północno-wschodniej Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie Południowym i Jemenie.

Klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatu powodują brak bezpieczeństwa żywnościowego w 23 państwach, a dotyczy to 39 mln osób.

Według danych FAO, przedstawionych pod koniec zeszłego roku, na świecie chronicznie głoduje 815 mln ludzi.