PO przedstawi w piątek projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, wprowadzający instrumenty wsparcia rodzin w sprawowaniu opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji - poinformował PAP szef klubu PO Sławomir Neumann.

Także w piątek projekt ustawy zostanie przekazany prezydentowi Andrzejowi Dudzie, marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, klubowi PiS, a także protestującym rodzicom osób niepełnosprawnych. Do Sejmu projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym ma trafić w poniedziałek.

Neumann podkreślił, że rozwiązania zawarte w projekcie Platformy mają wspierać rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, nie tylko osoby niepełnosprawne.

Projekt zakłada m.in., że jeśli opiekunowie osób niesamodzielnych będą chcieli łączyć opiekę z pracą zawodową otrzymają czek opiekuńczy, którym można będzie sfinansować znaczną część kosztów usług opiekuńczych (świadczonych w domu, domu dziennego pobytu, domu pomocy społecznej lub innym ośrodku). Wartość czeku zależna będzie od orzeczonego stopnia niesamodzielności. O wyborze formy opieki i osoby lub firmy, która będzie ją świadczyć zdecyduje rodzina, która będzie z nimi zawierać umowę.

Według projektu Platformy, w pierwszym okresie po wystąpieniu niesamodzielności (do pół roku) opiekunowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego lub pracy w niepełnym wymiarze. Zdaniem PO ma to zagwarantować utrzymanie się w zatrudnieniu.

Projekt przewiduje również, że opiekunowie pracujący w tzw. szarej strefie będą mogli otrzymywać zapłatę czekiem opiekuńczym i wykonywać swą pracę legalnie jako asystenci osób niesamodzielnych po przejściu odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli będą wcześniej zarejestrowani jako bezrobotni, będą mieli opłacane składki ubezpieczeniową i zdrowotną. Wszyscy opiekunowie osób niesamodzielnych będą mogli skorzystać z urlopu wytchnieniowego, w trakcie którego pokrywane będą koszty opieki zewnętrznej.

Osoby niesamodzielne, po odpowiedniej kwalifikacji, dostaną dopłatę umożliwiającą skorzystanie z usług teleopieki. Projekt przewiduje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym i odpowiedniej jakości świadczonych usług opiekuńczych będą one zestandaryzowane, a podmioty wykonujące te usługi będą certyfikowane. Rodzina uzyska także pewne uprawnienia kontrolne.

Neumann poinformował, że klub PO przygotowywał nowe regulacje przez wiele miesięcy, jednak prace nad projektem przyspieszyły w ostatnim czasie, w związku z protestem rodziców osób niepełnosprawnych, który trwa w Sejmie od 18 kwietnia.

"Kładziemy na stół rozwiązanie, które jest przedyskutowane z ekspertami, dobrze policzone, skonstruowane na wzór rozwiązań, które funkcjonują w krajach zachodnich, gdzie opieka nad osobami niesamodzielnymi jest dobrze rozwinięta" - podkreślił szef klubu PO. "Istotne jest dla nas pokazanie systemowego rozwiązania, które może być zaakceptowane przez wszystkich, na które nas stać i które można wprowadzić w miarę szybko" - dodał poseł.

Neumann wyraził nadzieję, że politycy PiS lub prezydent chcąc rozwiązać problem protestu rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie pochylą się nad projektem Platformy. "Rozumiem, że jedyną metodą PiS jest odrzucanie takich projektów w pierwszym czytaniu. Wiem też, że miesiąc później, PiS potrafi zgłosić podobne rozwiązania, udając, że to jest ich projekt" - zauważył.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany stopniowo - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W ubiegły czwartek rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

W poniedziałek klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.