Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy trafił w piątek do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

O tym, że projekt trafił do izby niższej Sejmu, poinformowano na jego stronie internetowej.

Zgodnie z projektem świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Propozycję przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma ona realizować jeden z postulatów protestujących od ponad tygodnia w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Renta socjalna, która dotąd wynosiła 865,03 zł, przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z danych ZUS wynika, że rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec 2018 r.). Podwyższenie tego świadczenia do 1029,80 zł spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o około 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., wówczas podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.

Podniesienie renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej jest jednym z zapisów Porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, które rząd zawarł we wtorek z przedstawicielami części środowiska osób niepełnosprawnych na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. W porozumieniu tym zawarto także zobowiązanie do wprowadzenia od 1 lipca 2018 r. skoordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.