Brytyjska Izba Lordów uchwaliła w środę sprzeczną z planami premier Theresy May poprawkę do forsowanej przez rząd ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, opowiadając się w ten sposób za utrzymaniem po Brexicie unii celnej z UE.

Szefowa rządu stoi na stanowisku, że po zakończeniu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE w marcu przyszłego roku opuści ono unijny rynek i unijną strefę celną, uzyskując przez to możliwość zawierania własnych umów z zagranicznymi partnerami handlowymi.

Większością 348 do 225 głosów reprezentujący różne partie lordowie uzupełnili ustawę wymogiem przedstawienia przez ministrów do końca października informacji o ich wysiłkach na rzecz zachowania unii celnej. Brak tu jednak konkretnego zapisu o konieczności uzgodnienia takiej unii. Dlatego też orędownicy Brexitu uważają, że chodzi tu tylko o zachęcenie prounijnych członków Izby Gmin, by zwarli szeregi, starając się odwieść May od jej planów.

Jak pisze Reuters, jest to pierwsza z kilku spodziewanych porażek rządu w Izbie Lordów przy procedowaniu tam w ciągu najbliższych tygodni ustawy o Brexicie. Zapewne już w przyszłym miesiącu uzupełniona poprawkami izby wyższej ustawa wróci do Izby Gmin. Będzie mogła wejść w życie dopiero po uzgodnieniu jej ostatecznego brzmienia przez obie izby.