Sejm przeprowadzi w czwartek drugie czytanie projektu PiS, który zakłada zmiany w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym - zdecydowali rano posłowie. W środę wieczorem do projektu złożona została poprawka, autorstwa PiS, która zakłada także zmianę w ustawie o KRS.

Punkt dotyczący sprawozdania komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad projektem nowelizacji ustaw sądowych figurował w harmonogramie czwartkowych obrad jako sporny. Za tym, by rozpatrzono go w czwartek po południu (według harmonogramu o godz. 13), opowiedziało się 226 posłów. 149 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze przed głosowaniem Borys Budka (PO) wnioskował do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, by ogłosił przerwę w posiedzeniu do godz. 12 w celu - jak mówił - wyjaśnienia "bulwersującej sprawy", która miała miejsce podczas środowych prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad projektem. Jak uzasadniał, PiS w nieregulaminowy sposób zgłosił poprawki. Chodzi o to, że PiS zgłosił poprawkę, która wprowadza zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, podczas gdy projekt do którego poprawka została zgłoszona, a którego pierwsze czytanie już się odbyło na forum Sejmu, dotyczy zmian w dwóch innych ustawach: o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym.

Sejmowa większość nie zgodziła się jednak na ogłoszenie przerwy.

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw o ustroją sądów powszechnych i Sądu Najwyższego odbyło się w środę rano. Tego samego dnia wieczorem na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości Anna Milczanowska (PiS) przedłożyła propozycję poprawki do tego projektu. Zgodnie z nią po art. 1 projektu nowelizacji dodano obszerny art. 1a., który wprowadza zmiany w kolejnej ustawie - o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Większość komisji poparła poprawkę, zgodnie z którą, jeśli nie zrobi tego w określonym terminie I prezes SN, pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Sejmowa komisja przyjęła ponadto m.in. poprawki, których efektem jest "wyłączenie Prezydenta RP z całej procedury" wyrażania zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku i przekazanie tej kompetencji KRS.