Polska jest wśród pięciu krajów, które w zeszłym roku zamknęły największą liczbę spraw toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - wynika z ogłoszonego w środę raportu Komitetu Ministrów Rady Europy na temat wykonania wyroków.

W sprawozdaniu przekazanym PAP, dotyczącym wykonania wyroków w 47 krajach członkowskich Rady Europy, odnotowano, że z Polski napłynęły do Trybunału w Strasburgu w minionym roku 34 nowe sprawy. To o 16 mniej niż w 2016 r.

Dla przykładu, zaznacza się w raporcie, najwięcej - 370 - wniosków ETPCz otrzymał z Rosji.

Jeśli chodzi o sprawy z Polski toczące się przed Trybunałem i oczekujące na rozstrzygnięcie, to ich liczba w zeszłym roku wyniosła 126. To oznacza spadek w porównaniu z 225 postępowaniami rok wcześniej.

Polska jest na piątym miejscu w klasyfikacji krajów, które zamknęły największą liczbę postępowań w Strasburgu. Liczba takich spraw wyniosła 133. W tej grupie na pierwszym miejscu są Włochy, które w zeszłym roku zamknęły 2001 spraw. Następne miejsca zajmują: Węgry, Rosja i Rumunia.

W podsumowaniu poinformowano też, że sędziowie ze Strasburga zasądzili wypłatę przez Polskę odszkodowań w wysokości prawie 1,8 miliona euro. To suma ponad pięć razy wyższa niż w 2016 roku, gdy wyniosła 301 tys. euro.

W 34 sprawach Polska dotrzymała terminu wypłaty. Został on zaś przekroczony w 24 przypadkach, w tym w 16 sprawach o ponad pół roku.

W podsumowaniu odnotowano poprawę dotyczącą postępowania sił policji. Za rezultat działania nowych przepisów, dotyczących prokuratury z 2014 roku, uznano poprawę w postępowaniach związanych ze skargami na pozbawienie wolności i złe traktowanie przez policję.

Wśród osiągnięć wymieniono też powołanie przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich specjalnego organu do rozpatrywania skarg na postępowanie policji.

W rozdziale na temat Polski podkreślono, że doszło do poprawy warunków przetrzymywania w zakładach karnych, między innymi dzięki depenalizacji niektórych czynów oraz budowie nowych więzień.

Kolejna poprawa dotyczy skrócenia długości postępowań administracyjnych, co wiąże się z poprawką w tej sprawie z 2015 roku.