Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej 144 kandydatów na komisarzy wyborczych – poinformował w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że MSWiA otrzymało 722 zgłoszenia na komisarzy; część nie spełniała wymogów.

W środę podczas posiedzenia sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej stan przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych przedstawiali posłom wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński oraz szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Wiceminister poinformował, że MSWiA otrzymało 722 zgłoszenia na komisarzy wyborczych. „Część z nich nie spełniała wymogów” – dodał. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. adwokaci, sędziowie i radcowie prawni.

"W wyniku przeprowadzonego naboru minister spraw wewnętrznych i administracji pan minister Joachim Brudziński przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej listę 144 kandydatów na 100 miejsc komisarzy wyborczych we wszystkich delegaturach". Kandydatury wpłynęły do PKW w poprzednim tygodniu. Jak dodał Szefernaker, „minister daje za nich rękojmie”. Wśród kandydatów - jak wyliczał Szefernaker - znalazło się 15 dotychczasowych komisarzy, 46 sędziów, 15 adwokatów, 32 radców prawnych, 6 pracowników samorządowych oraz 7 pracowników administracji rządowej.

Szef PKW zaznaczył, że w niektórych okręgach jest jeden kandydat na jedno miejsce.

Hermeliński poinformował, że w najbliższy poniedziałek 26 marca na posiedzeniu PKW komisja postara się powołać wszystkich komisarzy wyborczych.

Szef PWK zwracał też uwagę na problem braku odpowiedniej liczby urzędników wyborczych. Do czasu przedstawiania stanu przygotowań przed komisją zgłosiło się 1200 z potrzebnych 5200 urzędników. Termin zgłaszania się kandydatów przedłużono do 6 kwietnia.

Hermeliński podniósł też tematykę dostarczenia kamer potrzebnych do transmisji przebiegu wyborów. Wciąż opracowywana jest specyfikacja zamówienia.