Władze Krakowa ogłosiły konkurs na przewozy osób meleksami na terenie Parku Kulturowego. Po tym jak Rada Miasta znowelizowała przepisy dotyczące tego parku, po Starym Mieście ma się poruszać maksymalnie 70 takich pojazdów, a identyfikatory dla każdego z nich będą wydawane na rok.

Obecnie w Krakowie jest ok. 200 meleksów. Pojazdy te są wykorzystywane do przewożenia turystów, którzy zwiedzają Stare Miasto i Kazimierz. W trakcie podróży mogą oni – w wybranym języku – wysłuchać informacji o najważniejszych zabytkach.

Oferty w konkursie będą przyjmowane do 11 kwietnia. Powinny zawierać zdjęcia pojazdu, dokumenty poświadczające jego wiek oraz sprawność techniczną (wydane przez stację kontroli pojazdów lub producenta).

Prowadzący usługi mają też złożyć oświadczenie, że informacje przekazywane podczas przewożenia turystów będą: poprawne językowo i merytorycznie, nie będą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne lub dyskryminujące.

Jak powiedział PAP Dariusz Nowak z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa regulacje ograniczające liczbę meleksów są możliwe w oparcie o ustawę o ochronie zabytków, która pozwala na terenie Parku Kulturowego ograniczyć różnego rodzaju działalność gospodarczą.

"Wszystkie pojazdy uczestniczące w konkursie muszą spełnić obligatoryjne wymagania, określone w uchwale Rady Miasta o Parku Kulturowym Stare Miasto. Są to warunki techniczne i wizualne. Pojazdy mają mieć określone gabaryty, posiadać maksymalnie 8 miejsc, pasy bezpieczeństwa, hamulce i oświetlenie, być utrzymane w jednolitej kolorystyce określonej w uchwale i odpowiednio oznakowane" – powiedział PAP Nowak.

"Jako kryteria ocenne w konkursie wprowadzono wiek pojazdu i liczbę miejsc siedzących. Im pojazd +młodszy+, tym lepiej punktowany, im mniej miejsc, tym więcej punktów. Ma to na celu promowanie najnowocześniejszych pojazdów, a przy tym o jak najmniejszych gabarytach" – dodał Nowak. Maksymalny wiek pojazdu to 60 miesięcy.

Po wyborze najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa wezwie przedsiębiorców do okazania pojazdów i będzie sprawdzać, czy ich rzeczywisty stan techniczny i wizualny oraz wyposażenie zgadza się z opisanym w ofercie.

Miasto chce rozstrzygnąć konkurs do 11 czerwca.

Identyfikatory uprawniające do poruszania się po obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto otrzyma pierwszych 70 zaoferowanych pojazdów, które otrzymają największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej punktacji decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Kontrolę – w jaki sposób świadczone są usługi i czy pojazd ma wymagany identyfikator - będą prowadzić strażnicy miejscy oraz upoważnieni pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Meleksy poruszające się poza Parkiem Kulturowym Stare Miasto nie będą musiały mieć identyfikatorów.

Zdaniem Grzegorza Kompy prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pojazdów Ekologicznych, które reprezentuje kilkudziesięciu przedsiębiorców oferujących w Krakowie przewozy pojazdami o napędzie elektrycznym, ogłoszenie konkursu na dostęp do drogi publicznej jest "niedopuszczalne". "Radni w głosowaniu przyjęli takie rozwiązanie, nie znając podstaw prawnych" – mówił PAP Kompa.

"Trudno powiedzieć, co zrobi każdy z przedsiębiorców, ale ogólne stanowisko branży jest takie, że nie będziemy przystępować do konkursu, który naszym zdaniem jest niezgodny z prawem" – powiedział.

Dodał, że właściciele meleksów nie są w stanie przedstawić wymaganych w konkursie zaświadczeń o stanie technicznym tych pojazdów, bo zgodnie z przepisami prawa nie podlegają one kontroli w stacjach diagnostycznych, rejestracji i nie figurują w systemie CEPiK. Według przedsiębiorców z branży, diagności obawiając się konsekwencji prawnych, nie chcą im wystawiać takich zaświadczeń.

"Identyfikatory, które chce wydawać miasto, będą przyznawane na konkretny pojazd a nie dla przedsiębiorcy. To oznacza, że kiedy bateria pojazdu się wyczerpie, nie będzie on mógł być podmieniony na inny. To jest już ograniczenie działalności gospodarczej" – dodał Kompa.

Jak informuje Kompa z ok. 200 meleksów w szczycie sezonu turystycznego po Krakowie jeździ codziennie 120-130, z czego ok. 70 rotacyjnie porusza się po terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Przyjęta w grudniu zeszłego roku przez Radę Miasta Krakowa nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto dotyczy nie tylko meleksów. Wprowadzono w niej m.in. zakazy: rozdawania ulotek o niemoralnej treści, nagabywania przechodniów, stosowania "chodzących reklam", sprzedaży towarów "z ręki", emitowania dźwięków, obrazów i świateł w związku z prowadzeniem działalności handlowej, zaklejania witryn sklepowych.

Kraków jest pierwszym polskim miastem, w którym pod koniec 2011 r. radni uchwalili przepisy o Parku Kulturowym. Regulacje odnoszące się do obszaru Starego Miasta zaczęły obowiązywać od czerwca 2012 r., i dotyczą takich sprawy jak m.in.: tablice i szyldy, które nie mogą mieć jaskrawej kolorystyki, reklamy, elewacje frontowe kamienic, wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych oraz ogródków kawiarnianych.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba