W czasie ostatniej Rady Mieszkalnictwa dokonano m.in. prezentacji wstępnych założeń projektu pozyskania pracowników dla branży budowlanej - poinformowało PAP w piątek Centrum Informacyjne Rządu.

Jak dodało Centrum Informacyjne Rządu, "w związku z dużą skalą prowadzonych i planowanych inwestycji, w tym w ramach programu Mieszkanie plus, branża budowlana będzie wymagała zwiększenia podaży siły roboczej, stąd konieczność zapewnienia wsparcia w tym zakresie".

CIR poinformował także, że posiedzenie Rady Mieszkalnictwa 6 marca 2018 roku poświęcone było także innym zagadnieniom "wynikającym z kierunkowych rekomendacji, przyjętych przez Radę Mieszkalnictwa na posiedzeniu 14 lutego 2018 roku".

Dokonano "końcowych ustaleń co do projektowanych przepisów opracowywanej tzw. specustawy mieszkaniowej, wstępnie nazwanej ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego". Jak dodał CIR, "specustawa mieszkaniowa pomoże w przyspieszeniu procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych".

Na ostatniej Radzie Mieszkalnictwa omówiono także założenia "programu dopłat do czynszów, który umożliwi wsparcie najemców w ponoszeniu zobowiązań czynszowych" - dodał CIR.

Jak mówił PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, Rada Mieszkalnictwa będzie kontynuowała dyskusję nad rozwiązaniami dopłat do czynszów oraz o pozyskaniu pracowników dla branży budowlanej.

Prace nad specustawą mieszkaniową zostały natomiast zakończone w Radzie Mieszkalnictwa. Projektem tej ustawy będzie teraz zajmowało się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ma ona przejść całą ścieżkę legislacyjną i zostać zatwierdzona jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

Specustawa mieszkaniowa ma "zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy" - mówił Kwieciński.

Obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. pięciu lat. "Chcemy, aby poprzez wprowadzone zmiany w specustawie mieszkaniowej ten okres skrócił się do ok. pół roku, do roku" - wskazał Kwieciński.

Nowe przepisy mają przyspieszyć proces odrolnienia gruntów nadających się pod zabudowę mieszkaniową, który obecnie trwa nawet do kilku lat i jest bardzo uciążliwy. Po wejściu w życie specustawy ten proces ma trwać nie dłużej niż rok.

Specustawa ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które zajmują się budownictwem mieszkaniowym.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa 29 stycznia. Jej zadaniem jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych, służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - wchodzą minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.(PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Bożena Dymkowska