35 proc. pracowników w Polsce doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy - wynika z badania ADP pt. "Okiem europejskich pracowników 2018". Najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest wiek.

Z badania wynika, że w Polsce dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy doświadczyło 11 proc respondentów. Najczęściej skarżą się osoby powyżej 55. roku życia, na drugim miejscu jest młode pokolenie w wieku 16-24 lata. 7 proc. pracowników zwróciło uwagę na dyskryminację ze względu na płeć, z czego aż 10 proc. to kobiety.

Z raportu wynika, że dyskryminacji najczęściej doświadczają pracownicy w sektorze kultury i sztuki (54 proc.), w podobnej sytuacji są pracownicy sektora usług finansowych (37 proc.) oraz edukacji (37 proc.). Najmniej dyskryminowani czują się pracownicy gastronomii (25 proc.) oraz branży turystycznej (28 proc.).

W badaniu podkreślono, że wśród europejskich pracowników Polska nie wypada najgorzej. Najbardziej dyskryminowani w pracy czują się Włosi (42 proc.), zaraz za nimi jest Francja, Hiszpania i Wielka Brytania (37 proc.). Polska znalazła się na 5 miejscu wśród badanych krajów z wynikiem na poziomie 35 proc.

"Nasze badania pokazują, że problem nie ogranicza się wyłącznie do branży rozrywki i mediów. To oznacza, że należy wykonać większą pracę we wszystkich sektorach, aby upewnić się, że tego rodzaju uprzedzenia znajdą się poza schematem działania. Dlatego tak ważne jest nagłaśnianie inicjatyw, takich jak obchodzony 1 marca dzień +Zero dla Dyskryminacji+" – podkreśliła w komentarzu do badania Magdalena Dacka z ADP.

Ankietowanych zapytano również o problem związany z nierównym wynagradzaniem pracowników obejmujących te same stanowiska. Ten problem najbardziej dostrzegany jest przez pracowników większych korporacji. 31 proc. z nich uważa, że należy podejmować działania związane z nierównością płac. 26 proc. respondentów twierdzi, że należy zgłaszać te kwestie własnemu pracodawcy.

"To samo wynagrodzenie za tę samą pracę stanowi jedną z podstawowych wartości UE, więc szokujące jest to, że wciąż mamy do czynienia z tego rodzaju nierównością chociażby między mężczyznami i kobietami. Regularne zgłaszanie różnic w poziomie wynagrodzenia jest strategią dzięki której, wszyscy pracodawcy stawią czoła od dawna zakorzenionym uprzedzeniom, które mogą występować w miejscu pracy oraz podejmą się walki z tym problemem" – stwierdziła Dacka.

W badaniu zwrócono uwagę, że zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu obowiązującą w polskim kodeksie pracy, pracodawcy są zobligowani do zapewnienia równego traktowania pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

Raport "The Workforce View in Europe 2018" bada postawy pracowników wobec przyszłości pracy. Badanie dla ADP zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie: we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie.

ADP to firma oferującą m.in. usługi w obszarze kadr i płac.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski