Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 11 lutego, Magdalena Pietrzak objęła z dniem 3 marca stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zastąpiła na tym stanowisku Beatę Tokaj.

Jak czytamy w komunikacie KBW, Magdalena Pietrzak jest urzędnikiem państwowym i samorządowym; pracowała jako zastępca dyrektora w Departamencie Spraw Parlamentarnych KPRM. Wcześniej była między innymi sekretarzem powiatu łowickiego, gminy Skierniewice i Zduńskiej Woli.

Magdalena Pietrzak była jednym z trzech kandydatów na szefa KBW, przedstawionych Państwowej Komisji Wyborczej - zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego szefa KBW trwać będzie siedem lat.

Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe. Zgodnie z nowymi przepisami PKW może odwołać szefa KBW przed upływem kadencji w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym oraz innych ustawach.