Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public, ponad połowa Polaków (52 proc.) wyraziła swoje zadowolenie z działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Przeciwnego zdania było 34 proc. ankietowanych, 14 proc. nie ma zdania na ten temat. Odsetek ocen zdecydowanie złych na temat prezydenta (11 proc.) jest taki sam jak odsetek ocen zdecydowanie dobrych (11 proc.).

Wypełnianie przez niego obowiązków najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc.) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (81 proc.). Najgorzej jego działalność oceniają osoby popierające Platformę Obywatelską (66 proc.), Nowoczesną (60 proc.) oraz badani o lewicowych (58 proc.) i centrolewicowych (45 proc.) poglądach politycznych.

Pracę premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie ocenia 46 proc. ankietowanych, negatywnie - 32 proc., a ponad jedna piąta badanych (22 proc.) nie potrafi jednoznacznie ocenić jego działalności. Z badania wynika, że premier Mateusz Morawiecki dostał od Polaków większy kredyt zaufania i mniej negatywnych ocen porównując początek jego kadencji do początku kadencji premier Beaty Szydło.

Najwięcej ocen pozytywnych Morawiecki otrzymuje od wyborców PiS (88 proc.) i osób o poglądach prawicowych (74 proc.). Największe poparcie i zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób starszych (51 proc. osób w wieku 60 i więcej lat pozytywnie ocenia jego pracę).

W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w styczniu, odsetek pozytywnych ocen działalności rządu zmalał o 3 punkty procentowe. Zadowolenie z działalności rządu wyraziło 43 proc. ankietowanych, w tym 6 proc. uważa, że działa on zdecydowanie dobrze. Przeciwnego zdania jest 42 proc. Polaków. Zdecydowanie źle o pracy rządu wypowiada się 13 proc. badanych, a raczej źle 29 proc. Co szósty badany (15 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (92 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (77 proc.) - podaje Kantar Public. Najbardziej krytycznie na temat rządu wypowiedzieli się wyborcy Platformy Obywatelskiej (73 proc. ocen negatywnych) oraz Nowoczesnej (70 proc. ocen negatywnych) oraz respondenci o poglądach centrolewicowych (57 proc.) i lewicowych (67 proc.). Kantar Public podkreśla, że "nowy rząd jest lepiej oceniany przez wyborców partii opozycyjnych niż poprzedni". Jego działalność lepiej oceniają osoby, które deklarują, że interesują się polityką niż te, które się nią nie interesują.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 16-21 lutego br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.(PAP)