"Konsekwencją nielegalnego wydobywania bursztynu w Polsce oraz jego przemytu do naszego kraju są degradacja środowiska i malejące wpływy do budżetu państwa. Chcemy przeciwdziałać tej niepokojącej tendencji" - podkreślił cytowany w środowym komunikacie wiceszef resortu środowiska i Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek.

Jak wyjaśniono, porozumienie podpisane między Jedryskiem i szefem KAS Marianem Banasiem ma na celu ograniczenie nielegalnego wydobycia, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami. "Zakłada ono m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami" - dodano.

Wiceszef resortu środowiska przypomniał, że w 2015 roku Służba Celna skonfiskowała ok. 1 664 kg bursztynu. Rok później było to już blisko 7,5 tony, czyli czterokrotnie więcej.

Reklama

"Według naszych szacunków jedynie ok. 0,6 ton bursztynu, z około 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie, jest pozyskane legalnie" - zaznaczył Jędrysek.

Resort środowiska wyjaśnił, że udaremnione z przemytu: bursztyn, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne oraz meteoryty, przechodzić będą na własność Skarbu Państwa. Porozumienie przewiduje powołanie Komisji Kwalifikacyjnej – organu doradczego, który będzie przedstawiał rekomendacje podmiotu uprawnionego do ich przechowywania. Dzięki temu cenne okazy geologiczne będą mogły trafić do muzeów lub instytucji kulturalnych. Komisja taka działała w latach 2006-2007 przy Głównym Geologu Kraju. W skład Komisji wejdą przedstawiciele ministerstw środowiska i finansów. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Jacek Ensztein