Komitet we wtorek ustalił powołanie zespołu ds. strategii polityki społecznej, który ma opracować taką strategię na lata 2020-2030.

Przyjęto też projekt dot. wprowadzenia do obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) badania wpływu danej ustawy na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.

CIR poinformowało, że we wtorek podczas drugiego posiedzenia KSRM omówiono wybrane wyzwania demograficzne, przed którymi stoi nasz kraj. "Mądra polityka społeczna wymaga długofalowej strategii i dużej konsekwencji. Dziś jeszcze nie widać skutków wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, dlatego problem ten może wydawać się nieistotny. Jednak to dziś jest właściwy czas na podjęcie działań zaradczych" – powiedziała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Podczas spotkania najnowszy raport demograficzny za lata 2016-2017 zaprezentowała przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej (RRL) prof. Józefina Hrynkiewicz. Jak zaznaczyła, obecnie na emigracji przebywa od 2 do 3 mln Polaków, z których połowa nie zamierza powrócić. "Nadal mamy ok. 1,5 mln osób, o które warto zawalczyć" – zwróciła uwagę.

Przewodnicząca RRL omówiła też problem wyludniania się Polski oraz różnicy w średniej długości życia kobiet i mężczyzn. "W nieodległej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z rosnącą liczbą peryferyjnych gmin, które zamieszkiwać będą głównie starsze osoby" – przewiduje profesor. "Taki stan rzeczy będzie wymuszał m.in. dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych, a także przemodelowanie systemu opieki zdrowotnej. Wyludnianie niektórych gmin może też doprowadzić do niewydolności finansowej samorządów" – dodała.

Prof. Hrynkiewicz zwróciła uwagę, że demografia ma wpływ na gospodarkę. "Nie możemy planować tak, jakbyśmy mieli nieograniczone zasoby pracy. Projekty inwestycyjne muszą być silnie skorelowane z sytuacją demograficzną – podkreśliła.

CIR poinformowało, że w trakcie posiedzenia Komitetu ustalono powołanie zespołu ds. strategii polityki społecznej. Wyjaśniono, że jego głównym zadaniem będzie opracowanie strategii polityki społecznej na lata 2020-2030. Do zespołu zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, samorządów oraz eksperci. "Szczególnie ważnym założeniem prac zespołu jest wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych. Do zadań zespołu ds. strategii polityki społecznej należy także identyfikacja najlepszych rozwiązań prorodzinnych wprowadzanych przez społeczności lokalne i zbadanie możliwości ich wdrażania w innych regionach" - zwrócono uwagę.

Centrum Informacyjne Rządu zaznaczyło, że we wtorek członkowie komitetu przyjęli projekt dot. wprowadzenia do obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) badania wpływu danej ustawy na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. "Oznacza to, że każda projektowana ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem konsekwencji, jakie przyniesie dla tych osób. Projekt zostanie teraz przekazany do podpisu premierowi" - oświadczono.

CIR przypomniało, że według wstępnych danych GUS w 2017 roku urodziło się 403 tys. dzieci. To więcej niż rok i dwa lata temu o odpowiednio 20 i 33 tys. Wynik ten jest o 57 tys. lepszy niż prognozowano.

"To pokazuje, że czarny scenariusz prognostów nie musi się ziścić. Dzięki mądrej polityce rządu PiS efekty widoczne są już teraz. Konieczne jest jednak podjęcie działań, które złagodzą skutki nieuniknionego: starzenia się społeczeństwa i odpływu młodych ludzi z mniejszych miejscowości do dużych aglomeracji" – mówiła Szydło.

W 2016 roku tylko w 107 polskich gminach osób w wieku 65+ było więcej niż 20 proc. Według prognoz, w 2030 roku takich gmin będzie aż 1664 – ponad 15 razy więcej. Zgodnie z przewidywaniami wiele gmin położonych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim oraz obszarach górskich południowo-zachodniej Polski, znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji spowodowanej odpływem młodych ludzi. "Skutkiem tego będzie przewaga zgonów nad urodzeniami i starzenie się społeczeństwa" - zaznaczyło CIR.

GUS alarmuje, że zmiany będą w najbliższych latach wpływać na pogłębianie się podziału kraju na "centra" i "peryferia". "Wyzwaniem jest jednak nie tylko zachęcenie Polaków do powiększania rodzin, ale także poprawa i wyrównanie poziomu życia w poszczególnych gminach oraz inicjowanie rozwiązań ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych" - napisano w komunikacie.

"Rządy PiS pokazały, że można wprowadzić skuteczne programy społeczne przy zachowaniu stabilności finansowej państwa. Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie kontynuował tę odważną politykę. Jego skuteczność gwarantuje szerokie spojrzenie na sprawy społeczne – Komitet działa bowiem międzyresortowo i łączy poziom lokalny z centralnym" - dodano. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski