Nowela o ochronie praw lokatorów będzie korzystna dla całego rynku nieruchomości w Polsce - powiedział PAP dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula. Dodał, że ponad 6,2 mld zł - przewidziane w noweli na inwestycje w lokale socjalne - pomoże także lokalnym firmom budowlanym.

"W mojej ocenie zaproponowane rozwiązanie jest ważne ze względów społecznych, ale także niesie ze sobą korzyści dla całego rynku nieruchomościowego w Polsce" - powiedział PAP Cebula.

Zauważył, że "dodatkowe środki na inwestycje w nowe lokale socjalne, jakie otrzymają dzięki temu programowi samorządy, stworzy dodatkowy strumień zleceń dla lokalnych firm budowlanych". "Nowe lokale socjalne oznaczają szybsze rozwiązywanie sprawy związanych z koniecznością przeprowadzenia eksmisji, a z kolei likwidacja eksmisji +na bruk+ oznacza koniec dramatów ludzkich" - dodał.

Zdaniem eksperta, "brak obaw przed wylądowaniem na ulicy przyśpieszy odzyskiwanie lokali, a tym samym szybciej będą one wracać na rynek. Gdyby ktoś pomyślał o tym wcześniej, pewnie sprawy reprywatyzacyjne miałby mniejsze negatywne skutki społeczne".

Cebula ocenił, że obecnie "zbyt wiele polskich rodzin rozbija swoje marzenia o własnym mieszkaniu na tzw. wkład własny". "Cieszymy się że zaczyna być zauważalna sprawa znaczenia nieruchomości socjalnych i przekłada się ona na konkretne działania" - podsumował.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizacje ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada ona m.in., że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie.

Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

Jak podkreślał w Sejmie wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński, nowelizacja ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Koncentruje się ona na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Smoliński zaznaczył, że obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy. Zaznaczył, że jeżeli nie zostanie wprowadzony rygor składania takich deklaracji, to gmina nie otrzyma żadnych instrumentów na gospodarowanie lokalami komunalnymi.

W ocenie autorów nowelizacji nowe rozwiązania pozwolą prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową, ułatwią wykorzystanie środków wspierających i tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzają najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.