O digitalizacji oraz szerokim udostępnianiu unikatowej części zbiorów dziedzictwa Chopinowskiego, znajdującego się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - poinformował podczas wtorkowej konferencji z-ca dyrektora Instytutu oraz kurator Muzeum Fryderyka Chopina, Maciej Janicki.

"Nasze prace w dziedzinie opracowania, digitalizacji i upowszechniania zbiorów muzealnych czy też szeroko pojętego zasobu związanego z Chopinem, które Instytut prowadzi od dawna, od momentu swego powstania, są realizowane na kilku poziomach - mówił Janicki - i skierowane są zarówno do odbiorcy-melomana, zainteresowanego sztuką, historią, muzyką, jak też do osób, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej, które chcą zgłębić dzieła muzyczne, ich strukturę, wersje, które chcą poznać wszelkie aspekty związane ze sprawą najbardziej fascynującą, czyli procesem twórczym".

Reklama

Bliżej cele projektu "Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie" scharakteryzował Marcin Konik, szef przedsięwzięcia i kierownik Biblioteki IFC. "Jest to projekt, jakiego jeszcze nie było, ponieważ obejmuje tak bardzo szerokie udostępnianie dziedzictwa chopinowskiego, jak muzykę - czyli zapis wszystkich kompozycji Chopina, ich wariantów w formie transkrypcji; obiekty muzealne, czyli drukowane źródła muzyczne, jak pierwodruki, niektóre z adnotacjami kompozytora, inne muzealia, ikonografię i archiwa".

Marcin Konik dodał wyjaśnił, że digitalizowane są i udostępniane nagrania Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, jak i archiwum Festiwalu "Chopin i jego Europa". Ponadto monografie naukowe oraz czasopisma, zwłaszcza XIX - wieczne, które Instytut posiada, jako jedyny na świecie. "Treści udostępniane w ramach projektu cechuje wysoki stopień niepowtarzalności" - podkreślił.

Digitalizowane zbiory opatrzone metadanymi i komentarzami merytorycznymi najwyższej, jakości - jak zaznacza autor projektu - wprowadzane są do portalu internetowego umożliwiającego dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych.

Możliwe też będzie, oprócz rozwiązania typowego, jakim jest przeszukiwanie pól metadanych - uruchomienie zaawansowanej wyszukiwarki muzycznej. Pozwoli ona przeszukiwać bazę kompozycji poprzez wpisanie melodii lub samo określenie jej konturu, rytmu, czy oznaczeń wykonawczych. "W połączeniu z np. wyszukiwaniem według tonacji, numeru opusu daje to niemal nieograniczone możliwości porównawcze, analityczne i badawcze" - zaznaczył Konik.

Planowana jest także publikacja całości twórczości Fryderyka Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie. Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez www, a także dedykowane aplikacje mobilne, np. platformy Android.

Wytworzone zasoby cyfrowe udostępniane będą bezpłatnie.

Projekt Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie przewidziany na lata 2017-2020 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Całkowita kwota wydatków związanych z projektem to: 7 mln 428 tys. 588 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 5 mln 198 tys. 011 zł. (PAP)

autor: Anna Bernat