Senacka komisja rozważa nałożenie nakazu umieszczania informacji o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży na butelkach wszystkich napojów alkoholowych, a także w reklamach alkoholu zamieszczanych w telewizji i iinternecie.

We wtorek Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obradowała nad petycją w sprawie konieczności informowania o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Petycja dotyczyła wprowadzenia zamian do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaproponowane zmiany polegałyby na nałożeniu na wszystkich producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych obowiązku umieszczania na etykiecie butelki informacji o szkodliwości każdej dawki alkoholu na zdrowie płodu. "Taka informacja powinna być duża i czytelna, podobnie jak informacja o szkodliwości nikotyny na opakowaniu papierosów" - czytamy w petycji.

Producent, który nie umieściłby tej informacji na opakowaniu, podlegałby karze grzywny. Jak dodali autorzy petycji, obecnie informacja jest umieszczana tylko na niektórych napojach alkoholowych i jest bardzo mała.

Odnosząc się do tej kwestii dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie Bartłomiej Morzycki zaznaczył, że "przemysł piwowarski jest przeciwny spożywaniu alkoholu przez kobiety w ciąży i matki karmiące nawet w niewielkich ilościach".

Przypomniał, że przedstawiciele przemysłu piwowarskiego od lat prowadzą działania edukacyjne i informacyjne w kwestii szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży. "Komunikat dotyczący niespożywania alkoholu przez kobiety w ciąży jest jednym z trzech komunikatów, które dobrowolnie przemysł piwowarski umieszcza na wszystkich opakowaniach (alkoholu). To są komunikaty: +W ciąży nie piję alkoholu+, +Alkohol tylko dla pełnoletnich+ i +Nigdy nie jeżdżę po alkoholu+. Każde opakowanie zawiera jeden z tych trzech komunikatów" – wyjaśnił.

W ocenie Morzyckiego, kwestia ta "nie wymaga to ustawowego uregulowania". "Takie ustawowe narzucenie komunikatu siłą rzeczy musiałoby skutkować wyeliminowaniem pozostałych dwóch komunikatów, skierowanych do osób niepełnoletnich i do kierowców, gdyż żadne opakowanie nie byłoby tak pojemne, żeby mogło informować o wszystkich zagrożeniach związanych z konsumpcją alkoholu" – zaznaczył.

Na koniec Morzycki zaproponował, by senatorowie rozważyli "przychylenie się do meritum petycji nie poprzez nowelizację ustawy, ale zainicjowanie dialogu z branżą alkoholową".

W ocenie senatora Michała Seweryńskiego (PiS), dotychczasowe działania przemysłu alkoholowego w tej materii "są niewystarczające". Dlatego – jak podkreślił – obecność na opakowaniu ostrzeżenia o szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży jest konieczna.

Dodał, że największe zagrożenie w zakresie spożycia alkoholu płynie obecnie z reklam telewizyjnych, dlatego - jego zdaniem - komisja "powinna wymagać podawania takiego ostrzeżenia po każdej reklamie telewizyjnej alkoholu". W związku z tym, że wniosek ten wykroczył poza proponowaną petycję, senator złożył wniosek rozszerzający.

Stanowisko senatora Seweryńskiego poparł senator Jan Rulewski (PO). W jego opinii, producenci alkoholu nie przedstawili żadnej nowej propozycji w poruszonej kwestii.

"To jest prawda, że rzeka piwa się rozlewa, zwłaszcza wśród młodzieży. Więc mam pytanie: czy - oprócz tej ogólnej kampanii, która jest rodem sprzed 100 lat, że nie spożywa się alkoholu w ciąży - czy państwo nie przewidujecie innych akcji?" – pytał.

Zdaniem Rulewskiego, do postulowanego przez Seweryńskiego umieszczania ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet w ciąży należałoby dodać analogiczne ostrzeżenia dołączone do reklam alkoholu umieszczanych w internecie, który jest sposobem producentów alkoholu, "żeby docierać z reklamami do młodzieży".

Na posiedzeniu nie zapadła decyzja o podjęciu inicjatywy ustawodawczej. Członkowie komisji postanowili poprosić Biuro Legislacyjne o opinię, czy można rozszerzyć petycję o rozwiązanie zaproponowane przez senatorów Rulewskiego i Seweryńskiego tzn. umieszczanie ostrzeżenia o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży przy reklamach alkoholu obecnych w telewizji i internecie. (PAP)

autor: Iwona Żurek