Komisja w środę wieczorem w pierwszej kolejności przegłosowała wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W związku z przyjęciem tego wniosku bezprzedmiotowe stało się głosowanie kilkudziesięciu poprawek, zgłoszonych w czasie debaty przez senatorów z PO i senatora niezależnego Marka Borowskiego. Ostateczne głosowanie nad budżetem państwa na rok 2018 Senat ma przeprowadzić na obecnym posiedzeniu, które kończy się w piątek.

Ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach w kwocie 397,2 mld zł. Rząd przygotowując projekt założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

Reklama

edytor: Bożena Dymkowska