Ubolewamy, że prezydent nie skierował noweli Kodeksu wyborczego do TK; dopatrujemy się tam szeregu przepisów, które, naszym zdaniem, naruszają konstytucję - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. - Najprawdopodobniej członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą rozważać kwestię podania się do dymisji - poinformował.

Jego zdaniem, najpoważniejszym problemem, który stanie przed wyborcami, będzie problem związany z nową formą głosowania.

- Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę, w naszym przekonaniu, są tak daleko idące i nawet mogą być mylące dla wyborców, że obawiamy się poważnych problemów z odczytywaniem intencji głosujących - powiedział Hermeliński.

Przypomniał, że do tej pory głos oddany w wyborach był ważny, jeżeli wyborca postawił znak "x", czyli dwie przecinające się linie, w obrębie kratki. Do tej pory dopiski można było czynić poza kratką, natomiast dopiski w obrębie kratki powodowały nieważność głosu.

Teraz - jak powiedział Hermeliński - zostało to diametralnie zmienione, ponieważ ustawodawcy zdecydowali, że znak "x" to będą co najmniej dwie przecinające się linie.

We wtorek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha poinformował, że prezydent podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego.

"Będziemy rozważali kwestię podania się do dymisji"

- Najprawdopodobniej członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą rozważać kwestię podania się do dymisji; jeszcze o tym nie rozmawialiśmy - powiedział w szef PKW Wojciech Hermeliński. Jak dodał, sam nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. -Trudno mi powiedzieć, jakie będą stanowiska sędziów - powiedział szef PKW. - Może dobrze byłoby jednak spróbować powołać w myśl nowych przepisów ciała w postaci komisarzy i szefa Krajowego Biura Wyborczego i następnie dopiero podjąć decyzję - zaznaczył Hermeliński.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał nowelizację kodeksu wyborczego, autorstwa PiS.

Nowela Kodeksu wyborczego wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku; kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Kadencja obecnej PKW wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.