Ma ono usprawnić obsługę celną rosnącej liczby przesyłek w pocztowym ruchu międzynarodowym.

Jak wynika z komunikatu, "ustalone nowym porozumieniem zmiany we współpracy dostosowują obszar formalności celnych w obrocie pocztowym do unijnych oraz krajowych przepisów prawa celnego, związane są też z koniecznością dostosowania do zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej".

Porozumienie zawiera szczegółowy opis trybu postępowania organów celnych i pocztowych przy dopełnianiu formalności związanych z odprawą celną przesyłek pocztowych. Ma to zapewnić standaryzację procedur, jak również "stanowi istotny element informacyjny dla uczestników całego procesu związanego z odprawą celną przesyłek pocztowych, zarówno po stronie celnej, jak i pocztowej".

Reklama

"Celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie zasad dokonywania zgłoszeń celnych w tym obrocie. Ścisła współpraca organów KAS i pocztowych jest niezbędna do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza w dobie nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój zamówień internetowych i związany z nim wzrost liczby przesyłek sprowadzanych z zagranicy. Wspólnie musimy dbać o ochronę rynku, eliminując zagrożenia i potencjalne nieprawidłowości, ale także usprawniając procedury, tam gdzie jest to możliwe" - cytuje komunikat wypowiedź szefa KAS Mariana Banasia podczas spotkania z przedstawicielami Poczty Polskiej.

Z kolei prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski dodaje, że "obsługa rosnącej liczby przesyłek z zagranicy wymaga dobrej współpracy pocztowców i służb celnych". "Ważne jest sprawne stosowanie procedur celnych na całej trasie przesyłek, w szczególności w sortowniach Poczty Polskiej, dzięki czemu przesyłki szybciej trafią do adresatów" – mówi cytowany w komunikacie Sypniewski.

Dodaje zarazem, że zawarte porozumienie pozwoli na sprawniejszą realizację obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne przy obsłudze przesyłek z Chin.

Jak podaje bowiem komunikat, "Poczta Polska notuje w ostatnim czasie bardzo wysoką dynamikę wzrostu liczby przesyłek z chińskich portali zakupowych".

"W listopadzie 2017 roku było ich o 100 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku, zaś w grudniu już o blisko 200 proc. więcej. W ostatnich miesiącach 2017 roku do polskich odbiorców przysłano ponad pół miliona przesyłek Expres PRIME, podczas, gdy w 2016 roku średnio było ich 20 tysięcy" - głosi komunikat. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein