W tegorocznym Indeksie Sprawiedliwości Społecznej - opracowanym przez Fundację Bertelsmanna - Polska zajęła 15. miejsce na 28 państw członkowskich UE. Dobrze oceniono m.in. obszar edukacji i rynku pracy; najgorzej kwestie dotyczące zdrowia – wynika z danych zaprezentowanych w czwartek.

Liderami indeksu są kraje skandynawskie: Dania, Szwecja i Finlandia; ostatnie miejsca w rankingu zajmują: Bułgaria, Rumunia i Grecja.

"Na podstawie badań, które przeprowadziła Fundacja Bertelsmanna można powiedzieć, że Indeks Sprawiedliwości Społecznej pozycjonuję Polskę w środku rankingu wszystkich krajów UE; jesteśmy na 15 miejscu. Nie jesteśmy ani krajem, który charakteryzuje się wysoką spójnością społeczną czy sprawiedliwością, ani niską" – powiedział PAP współautor publikacji "Włączenie społeczne w Polsce: nadrabianie zaległości w nierównym tempie".

"Polska całkiem nieźle radzi sobie w obszarze edukacji i rynku pracy, najgorzej w obszarze zdrowia; kwestia ubóstwa znajduje się pośrodku" – wskazał.

Jak zauważył, kraje sąsiadujące bezpośrednio z Polską, np. Czechy czy Słowacja, czy leżące trochę dalej, ale również pochodzące z grupy nowych krajów UE np. Słowenia, znajdują się wyżej niż Polska.

W publikacji oceniono, że Polska nadrabia zaległości i od wielu lat rozwija się szybciej niż średnia unijna, a także szybciej niż o wiele zamożniejsze kraje, takie jak Niemcy czy Austria. Jak zauważono, w latach 1991-2016 PKB Polski wzrósł o 170 proc., i był to największy wzrost w porównaniu z pozostałymi krajami postsocjalistycznymi.

"Biorąc pod uwagę poziom dochodów na głowę mieszkańca, stopień włączenia społecznego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE, i ciągle rośnie" – oceniono.

Zauważono jednocześnie, że niektóre szczególnie wrażliwe grupy uczestniczą w tym procesie w mniejszym stopniu niż wymagałyby tego zasady sprawiedliwego społeczeństwa.

Jak wskazano, problemem pozostaje na przykład sytuacja rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy ubóstwo osób pracujących w niepewnych warunkach zatrudnienia. Barometr Reform Monitora Włączenia Społecznego wskazuje na stosunkowo duże oczekiwanie zmiany na lepsze.

Fundacja Bertelsmanna co roku bada wzrost szans społecznych w 28 państwach członkowskich UE, analizując różne wymiary społecznej sprawiedliwości: ubóstwo, edukację, rynek pracy, zdrowie, sprawiedliwość międzypokoleniową oraz spójność społeczną i niedyskryminację.